waarmee kunnen
wij u helpen?

vermogensbeheer

Bent u op zoek naar een partij die de aan u toevertrouwde middelen op een verantwoorde manier kan laten renderen? Zodat u uw kostbare tijd kunt gebruiken voor uw kernactiviteiten? a.s.r. Vermogensbeheer kan u hierbij van dienst zijn.

U bepaalt onze dienstverlening

Naast onze maatwerkmandaten bieden we institutionele beleggingsfondsen aan. We leveren ook integraal beheer met modulaire elementen als ALM-advies of rapportages voor toezichthouders. Voor de ene klant is integraal beheer gepast terwijl voor een andere klant een beleggingsfonds zeer geschikt is.
Goed om te weten dat onze beleggingsoplossingen ook door andere vermogensbeheerders in hun rol als fiduciair vermogensbeheerder worden aangeboden aan hun klanten. Wij scoren bij deze beheerders hoge ogen met onze duurzame "index plus"-fondsen en mandaten voor vastrentende waarden (rates en credits) renteoverlay en Europese aandelen. Vermogensbehoud en een redelijk rendement staan daarbij centraal.

We noemen onszelf nuchter en Nederlands

We beleggen voor u zoals we voor onszelf beleggen. Onze kosten zijn concurrerend en transparant. We doen waar we goed in zijn: beleggen in vastrentende waarden inclusief overlay/LDI, Europese aandelen, vastgoed en hypotheken. Andere specialiteiten kopen we in op onze voorwaarden, dus op kwaliteit en duurzaamheid.

Wie belegt er bij a.s.r. vermogensbeheer?

Onze klanten zijn onder meer pensioenfondsen, verzekeraars, vermogensfondsen, goede doelen, overheden, onderwijsinstellingen, zeer vermogende particulieren en andere vermogensbeheerders. We beheren in totaal meer dan 55 miljard euro waarvan 15 miljard euro voor klanten buiten a.s.r.

Waarom kiezen deze relaties voor a.s.r.?

Onze relaties worden vaak geconfronteerd met specifieke beleggingsrestricties vanuit wet- en regelgeving. Bovendien gaat het meestal om publiek geld: geld dat in de schijnwerpers staat. We hebben onze kennis van de geldende wet- en regelgeving verwerkt in onze primaire beleggingsprocessen. Samen met uw specifieke richtlijnen leidt dit tot verrassende maatwerkoplossingen. Wij gaan graag met u de dialoog aan over de specifieke eisen die Solvency II voor verzekeraars, nFTK voor pensioenfondsen, Fido voor decentrale overheden, Beleggen en Belenen voor onderwijs- en zorginstellingen, de ANBI-regeling voor vermogensfondsen en goede doelen aan uw beleggingen stellen.

Relatiebeheer

Duurzaam zijn we ook in het beheer van onze relaties. Elke klant heeft een relatiebeheerder en desgewenst rechtstreeks toegang tot een portfoliomanager. Zowel de relatiebeheerder als portfoliomanager hebben een vaste vervanger. Zo zorgen 4 vaste professionals per klant voor continuïteit en een persoonlijke relatie. Zij doen de integrale dienstverlening van beleggingsplan en offerte tot de kwartaalbesprekingen en staan klaar om uw vragen te beantwoorden.

Duurzaam beleggen is ons uitgangspunt

Wij tonen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door toepassing van ethische en duurzaamheidscriteria zoals sociale- en milieuaspecten, mensen- en arbeidsrechten en controversiële wapens in ons beleggingsbeleid. Wij geloven in engagement via een constructieve dialoog met de bedrijven waarin wij beleggen, met als doel het verhogen van maatschappelijk rendement op lange termijn.

Wat betekent ons rentmeesterschap voor u?

Wij beleggen toekomstbestendig: bij alles wat we doen houden we er rekening mee dat we de wereld geërfd hebben en weer doorgeven. Dat betekent dat we in Nederlandse landbouwgrond beleggen en niet in wapens. Dat doen we trouwens al sinds 1720.

Maak kennis met ons team

Lees meer over onze specialiteiten