waarmee kunnen
wij u helpen?

onderling lenen

Eind 2013 is Schatkistbankieren ingevoerd. Decentrale overheden (provincies, gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, waterschappen) werden verplicht om liquiditeitsoverschotten aan te houden in ‘s Rijks schatkist. De wet betreft alleen decentrale overheden en is niet van toepassing op woningcorporaties, onderwijs- en zorginstellingen etc. Wat kan a.s.r. vermogensbeheer voor u betekenen bij onderling lenen?

Decentrale overheden mogen altijd geld uitzetten uit hoofde van de publieke taak. Daarnaast mogen ze op basis van de wet Fido leningen verstrekken aan andere decentrale overheden. Ze mogen dus onderling lenen aan elkaar. Overheden zijn daarbij vrij in het bepalen van de looptijd. Tussen de overheden die aan en van elkaar lenen mag geen toezichtrelatie bestaan.

Klik hier voor de voorwaarden van Schatkistbankieren.

extra rendement

Onderling lenen kan voor decentrale overheden, maar ook voor partijen die in Nederlandse staatsleningen beleggen en bijvoorbeeld een 'buy and hold'-strategie volgen, extra rendement bieden. De opslag bij onderling lenen ten opzichte van de Staat der Nederlanden kan als snel enkele tientallen basispunten extra rendement betekenen. Dat kan oplopen tot flinke bedragen. Jaar na jaar.

betrouwbaar en deskundig

Bij onderling lenen is het van belang dat u zaken doet met een betrouwbare partij. Een partij die de markt door en door kent en voor u de contacten kan verzorgen tussen alle marktpartijen (gemeenten, geldmakelaars, brokers enzovoorts), alle administratieve zaken voor u regelt. a.s.r. vermogensbeheer maakt dit allemaal voor u mogelijk.