duurzaam beleggen bij
a.s.r. vermogensbeheer

LDI en rente overlay

Ieder pensioenfonds heeft 2 belangrijke beleggingsdoelstellingen: uitkeringszekerheid bieden en geld verdienen. Om deze 2 doelstellingen effectief te kunnen aansturen adviseren wij pensioenfondsen om hun beleggingsbeleid langs deze 2 lijnen in te richten en de beleggingsportefeuille op te splitsen in een matching- en returnportefeuille.
Een optimaal ingerichte en beheerde matchingportefeuille is cruciaal voor elk pensioenfonds. Met deze portefeuille kan het pensioenfonds uitkeringszekerheid bieden aan de deelnemers.

Integraal matchingbeheer

Matching/LDI doen we bij a.s.r. al eeuwenlang, namelijk sinds 1720. Met onze LDI-oplossing beschikt u over de systemen, mensen en kennis/kunde om het rentebeleid van het pensioenfonds optimaal en op maat te implementeren. Onze beleggingsaanpak noemen wij ‘integraal matchingbeheer’. Uw rentebeleid en uw wensen en randvoorwaarden zijn ons uitgangspunt voor het optimaliseren van de belangrijkste rendements- en risicokenmerken van de matchingportefeuille.

Separaat mandaat of maatwerkfondsoplossing

De matchingportefeuille kan zowel als separaat mandaat als ook als maatwerkfondsoplossing worden geïmplementeerd. In onderstaande tabel worden de belangrijkste verschillen van deze oplossingen samengevat:

Rente overlay

Rente overlay (rentederivatenportefeuille) is een strategie om renterisico en duratieverschillen in een portefeuille te managen. Dit kan een passend instrument zijn om renterisico voor uw portefeuille te verlagen.

De uitgangspunten voor het afdekken van dit renterisico worden geformuleerd in het strategische renterisicobeleid dat een belangrijk onderdeel is van het ALM-beleid. In dit zogenaamde asset and liability managementbeleid staan onderwerpen als door u toegestane tegenpartijen en instrumenten maar vooral ook uw doelstelling. Deze doelstelling wordt vertaald naar een afdekkingspercentage en naar restricties over zaken als looptijdverdeling en eventuele beleidsruimte. Kortom, dit is maatwerk.

Ons staatsobligatieteam heeft, samen met de afdeling Strategie en Research, jarenlange ervaring op dit gebied en beheert voor verschillende klanten meer dan € 30 miljard aan renteswaps, inflatieswaps, swaptions en rentefutures.