waarmee kunnen
wij u helpen?

euro staatsobligaties

Wij geloven dat de markt voor staatsobligaties niet altijd efficiënt is. Deze inefficiënties ontstaan onder invloed van regelgeving en toezichthouders en bijvoorbeeld door verruiming van het monetaire beleid dat weer resulteert in het opkopen van obligaties.

Daarnaast geloven wij dat veel benchmarks niet goed zijn samengesteld. Vanuit de rendement/risico-gedachte zijn wij geen voorstander van het beleggen conform een benchmark waarbij degene die de meeste schulden heeft, ook de partij is waarin wij het meeste willen beleggen.

Om te profiteren van deze inefficiënties is een lange-termijn horizon nodig. Daarom nemen we voornamelijk posities in voor langere perioden om te profiteren van langdurige macro-economische trends, inefficiënties op de rentecurve en veranderende risicoperceptie.

Ons beleggingsproces is gestructureerd. Besluitvorming en overlegstructuur zijn zo ingericht dat de verschillende stadia in het beleggingsproces keer op keer doorlopen worden. Het is een bewezen proces waarin portefeuilles worden beheerd door een gecombineerde ‘top down’ en ‘bottom-up’ aanpak. Ons SRI-beleid is gericht op het uitsluiten van landen met hoge corruptie en beperkte vrijheid en mensenrechten.

euro staatsobligaties

Ons staatsobligatieteam bestaat uit ervaren en deskundige portefeuillemanagers die als team € 15 miljard aan staatsobligaties beheren voor verschillende type klanten met verschillende risicoprofielen, doelstellingen en restricties.