waarmee kunnen
wij u helpen?

risicostructuur

De Beheerder heeft de risicostructuur recentelijk aangepast in lijn met de AIFM regelgeving (art. 80). Binnen de organisatie van de Beheerders is de verantwoordelijkheid van het risicomanagement gescheiden. Overeenkomstig de AIFMD Verordening is er onderscheid gemaakt tussen risico's met betrekking tot de fondsen enerzijds en risico's met betrekking tot de organisatie van de Beheerder anderzijds.

De bestuurder van de Beheerder, verantwoordelijk voor risico management, legt voor het risicomanagement van de onder toezicht staande fondsen rechtstreeks verantwoording af aan de CEO (Chief Executive Officer) van ASR Nederland N.V. Met name wordt gerapporteerd over de risico’s die de beleggers lopen ten aanzien van de beleggingen in de fondsen, die door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. worden beheerd. Voor wat betreft het risicomanagement van de beheerorganisatie wordt het Risk Charter gevolgd dat geldt binnen ASR Nederland N.V. De bestuurder van de Beheerder, verantwoordelijk voor risico management, legt voor het risicomanagement van de beheerorganisatie conform het Risk Charter verantwoording af aan de CFO (Chief Financial Officer) van ASR Nederland N.V. Er wordt onder andere gerapporteerd over de naleving van de relevante risicolimietsystemen en de deugdelijkheid en effectiviteit van de risicobeheerprocedure, waarbij met name wordt beoordeeld of passende maatregelen zijn genomen om eventuele onvolkomenheden in de toekomst te voorkomen.

De aandachtsgebieden van de CEO van ASR Nederland N.V. zijn Human Resources, Corporate Communications, Strategy, Risk Management van de investment funds managed by ANB, Marketing, Business Support, Corporate Social Responsibility, Audit, Integrity en Legal. De CFO van ASR Nederland N.V. heeft als aandachtsgebieden Group Accounting, Reporting & Control, Business Finance & Risk, Group Asset Management, Group Balance Sheet Management and Group Risk Management (excluding Risk Management van de investment funds managed door ANB).