duurzaam beleggen bij
a.s.r. vermogensbeheer

over de beheerder

ASR Vermogensbeheer N.V. is statutair gevestigd in Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30227237. ASR Vermogensbeheer N.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en beschikt over een vergunning voor het beheren van beleggingsinstellingen op grond van art. 2:65 van de Wet op het financieel toezicht. Het is ASR Vermogensbeheer N.V. op grond van art. 2:67a lid 2 Wft toegestaan om onder haar vergunning de volgende beleggingsdiensten te verlenen: het beheren van een individueel vermogen, het verstrekken van beleggingsadvies en het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot financiële instrumenten. Tevens heeft ASR Vermogensbeheer N.V. een vergunning voor het managen van Money Market Funds.

ASR Vermogensbeheer N.V. is lid van DUFAS, de Nederlandse vereniging van beleggingsinstellingen en vermogensbeheerders. Deze Code uit 2014 bevat tien basisprincipes:

  • vermogensbeheerders handelen in het belang van hun klanten
  • vermogensbeheerders kennen hun klanten
  • vermogensbeheerders doen eerlijk zaken
  • vermogensbeheerders handelen integer
  • zij zorgen er daarom zoveel mogelijk voor dat hun belangen parallel lopen met die van hun klanten
  • vermogensbeheerders handelen professioneel en zorgvuldig
  • vermogensbeheerders communiceren helder en duidelijk
  • vermogensbeheerders zijn open over hun beloningsbeleid
  • vermogensbeheerders zijn transparant over de kosten
  • vermogensbeheerders houden zich aan DUFAS gedragscodes (DUFAS Fund Governance Code en DUFAS Principles Fiduciair Beheer)