duurzaam beleggen bij
a.s.r. vermogensbeheer

Lange rentes: ‘a return to normalcy’?

geplaatst op 15-04-2020 door Neal

Rentes laten al decennia (of zelfs eeuwen!) een gestage daling zien. Recent zijn rentes in een toenemend aantal landen zelfs tot onder 0% gedaald. Hoe aannemelijk is het dat deze trend de komende jaren doorzet? In bijgaand artikel wordt beargumenteerd dat in plaats van simpelweg ‘lijnen trekken’ het nuttiger is te kijken naar de onderliggende factoren die rentes bepalen. Dat leidt niet zonder meer tot een betere inschatting van de toekomstige rente, maar wel tot een beter onderbouwde inschatting dan eenvoudigweg uit te gaan van bijvoorbeeld huidige of recente renteniveaus.

Onze collega's Iwan en Neal schreven over de rente-ontwikkeling in historisch perspectief in het VBA Journaal nr 141.

Download hieronder het hele artikel (vanaf pagina 26).