duurzaam beleggen bij
a.s.r. vermogensbeheer

Stichting Pensioenfonds A.C. Nielsen kiest voor a.s.r. vermogensbeheer

geplaatst op 09-07-2019 door Jos

Stichting Pensioenfonds A.C. Nielsen (ACN) kiest voor a.s.r. vermogensbeheer als integraal beheerder van de portefeuille. ACN heeft eind 2018 haar contract met de toenmalige fiduciair beëindigd, per 1 mei is het beheer uitbesteed aan a.s.r. vermogensbeheer. De portefeuille heeft een omvang van € 62 miljoen en 478 deelnemers. a.s.r. vermogensbeheer zorgt met integraal balans- en vermogensbeheer voor de integrale inrichting, uitvoering en monitoring van het beleggingsbeleid. Het beleid is ingericht langs de lijnen van matching en return en is gericht op het realiseren van de doelstellingen van het pensioenfonds rekening houdend met de interne en externe randvoorwaarden.

Jack Julicher, directievoorzitter van a.s.r. Vermogensbeheer: ‘We zijn verheugd dat Stichting Pensioenfonds A.C. Nielsen kiest voor a.s.r. vermogensbeheer. In een consoliderende markt zijn veel pensioenfondsen op zoek naar een gepaste oplossing. a.s.r. vermogensbeheer heeft een lange historie als het gaat om integraal balans- en vermogensbeheer voor Nederlandse institutionele beleggers en biedt zo’n oplossing.’

Bob de Vos, bestuursvoorzitter Pensioenfonds A.C. Nielsen: ‘Na een zeer gedegen selectieproces onder leiding van WTW, hebben we als bestuur gekozen voor de dienstverlening van a.s.r. vermogensbeheer. We zochten een solide organisatie met een langdurig track record en dienstverlening die op onderdelen onafhankelijk is. Daarnaast speelden kosten, maatschappelijk verantwoord beleggen en een uitgebreide kennis van de Nederlandse pensioensector een belangrijke rol in onze keuze. Met a.s.r. vermogensbeheer voorzien wij onze deelnemers van een prudent en duurzaam beleggingsbeleid.’