duurzaam beleggen bij
a.s.r. vermogensbeheer

Rendement voor iedereen met een rechtvaardige transitie in de klimaataanpak

geplaatst op 14-05-2019 door Raquel

Is de aanpak van klimaatverandering enkel geldverslindend en de nekslag voor vele banen? Of biedt het juist kansen? Met nieuwe banen, nieuwe bedrijven en meer welvaart? Bij a.s.r. geloven we in het laatste, maar zijn we ons ook bewust van de onvermijdelijke risico’s die horen bij grote veranderingen. Daarom streven wij naar een rechtvaardige transitie; een inclusieve manier om de klimaatverandering een halt toe te roepen. Een manier waarvan uiteindelijk iedereen profiteert.

Het Drawdown-project; oplossingen om de CO2-waardes te laten dalen

Chad Frischmann, onderzoeker en vice-president van het Drawdown-project benadrukt dat het echt mogelijk is; de drawdown bereiken. Dat is hét moment waarop de CO2-concentraties weer gaan dalen, een voorwaarde om de klimaatverandering te stoppen. Met een mondiaal team van wetenschappers heeft hij 100 wetenschappelijk geteste oplossingen om de opwarming van de aarde te keren, doorgerekend op kosten, opbrengsten en het klimaateffect. En het goede nieuws is dat 80 van die oplossingen nu al beschikbaar zijn.

Meer zonnedaken en zeewier als veevoer

Sommige oplossingen zijn al vaak genoemd, zoals het vervangen van fossiele brandstoffen door duurzame energie. Zoals met zonnepanelen. Groeit het aantal zonnedaken van de huidige 0,4% naar 7% in 2050, dan voorkomt dat een CO2-uitstoot van 24,6 gigaton per jaar: 1 gigaton staat gelijk aan 8 miljard keer heen en weer vliegen tussen Amsterdam en Londen.
Een ander opvallend advies is om zeewier als veevoer te gaan gebruiken, een blijkbaar eeuwenoud gebruik dat voor minder methaangas zorgt, CO2 kan absorberen en voor meer zuurstof zorgt.

Plus alternatieve koelmiddelen, plantrijk voedsel en meer onderwijs

Andere uitvoerbare oplossingen zijn het vervangen van koelkasten en airco’s door alternatieve koelmiddelen (die er al zijn) waarmee een CO2-reductie van 90 gigaton bereikt kan worden. Ook meer gebruik maken van windenergie, meer plantrijk voedsel in plaats van proteïnerijke voeding eten en minder voedsel verspillen, zullen de CO2-uitstoot verminderen. En een oplossing waar niet veel aan gedacht wordt, maar die wel een enorme impact kan hebben is onderwijs voor meisjes. Krijgen meisjes namelijk (meer) onderwijs, dan hebben ze ook meer keuzevrijheid in hun leven én blijken ze minder kinderen te krijgen. Iets wat direct invloed heeft op de belasting van het klimaat.

Massaal schouderophalen

Maar, om oplossingen door te voeren is draagvlak nodig. En dat lijkt af te nemen. Volgens Chad komt dat mede door de dramatische weergave van de feiten door de media. Verhalen van hel en verdoemenis rondom het klimaat zijn inmiddels dagelijkse kost. Met als gevolg een algehele onverschilligheid, een massaal schouderophalen. Want, als het allemaal zo erg is, wat kunnen we er dan nog aan doen?

Urgentie en belang

Actie, direct, snel en in alle lagen van de maatschappij, is essentieel om het tij te keren. Maar we zijn in discussies verzand over of het wel nodig is, wat er wel of niet moet gebeuren, de kosten, gevolgen en alternatieven. Discussies die minder langdradig gevoerd zouden worden als er een gedeeld gevoel van urgentie zou zijn, evenals de overtuiging van het algeheel belang.

Uitdaging aangaan

Kijken naar de uitdaging van de actuele klimaatsituatie is daarom interessanter en efficiënter. Er is volgens Chad niet ‘1 perfect project’ maar wel veel langetermijninvesteringen die het klimaat en de planeet een nieuwe kans kunnen geven. Het vergt alleen moed om die uitdaging aan te gaan.

“Leave no one behind”

Als investeerder gaat a.s.r. vermogensbeheer die uitdaging al geruime tijd aan. Zo investeren we bijvoorbeeld wel in bedrijven die bijdragen aan de energietransitie en sluiten bedrijven die deze transitie negatief beïnvloeden, zoals bedrijven die meer dan 30% van hun omzet uit steenkool- en bruinkool halen, juist uit. Ook brengen we de CO2-footprint van onze beleggingen in kaart om zo een ‘klimaatproof’ beleggingsportefeuille te creëren. En we kijken naar de sociale impact van de klimaatmaatregelen uit ons beleggingsbeleid en zullen daarop acteren als dat nodig is, conform de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties: “Leave no one behind”.

Wil je de blogpost van Chad Frischman lezen? Klink op de grijze balk hieronder.

Klimaatbestendige portefeuille, een stap naar de drawdown

Met elkaar kunnen we die drawdown realiseren, door oplossingen zelf door te voeren. Maar ook door verstandige besluiten te nemen op grotere schaal. Wij zetten ons in, voor die kleinere en de grotere oplossingen. Met een klimaatbestendige beleggingsportefeuille die zich richt op een ander rendement; het rendement dat goed is voor onze klanten en op de lange termijn, voor de wereld.