waarmee kunnen
wij u helpen?

marktontwikkelingen september 2017

geplaatst op 09-10-2017 door Ronald

Obligaties omlaag, aandelen omhoog

Euro-staatsobligaties behaalden in september een rendement van -0,5%. Investment grade bedrijfsobligaties en high yield kenden een hoger rendement. Dit viel toe te schrijven aan de geringere rentegevoeligheid van deze beleggingscategorieën en, vooral wat betreft high yield, de ingekomen spreads. Aandelen kenden een goede maand. In dollars gemeten bedroeg het rendement van de MSCI Wereld Aandelenindex 2,2%. Omdat de dollar ten opzichte van de euro met 0,7% in waarde steeg, was het rendement in euro’s 2,9%. Europa vormde met een rendement van 3,9% de best presterende aandelenregio. Europese onroerend goedaandelen ondervonden last van de stijgende rente en eindigden de maand slechts 0,3% hoger.

De rendementen van de verschillende beleggingscategorieën waren als volgt:

 

Duitsland minst presterende obligatieland

Afgelopen maand zijn de rentes op Duitse staatsobligaties gestegen. De 5-jaars rente nam met 7 basispunten toe tot -0,27%. De rentecurve is versteild. De Duitse 2-jaars rente steeg met 4 basispunten en de 10-jaars met 10 basispunten. In bijna alle andere eurolanden steeg de rente een paar basispunten minder dan in Duitsland. In Italië, Slovenië en Portugal daalde de 5-jaars rente. In de twee eerstgenoemde landen met enkele basispunten maar in Portugal met maar liefst 23 basispunten. Het land profiteerde van de opwaardering van de rating naar investment grade door kredietbeoordelaar Standard & Poor’s.

Amerikaanse cijfers vallen tegen

De in september gepubliceerde macro-economische data van de Verenigde Staten waren per saldo tegenvallend. De banengroei was lager dan verwacht en de werkloosheid nam toe. Ook de detailhandelsverkopen, het consumentenvertrouwen, de industriële productie, de orders voor duurzame productiegoederen, de constructiebestedingen, de huizenverkopen en de autoverkopen kwamen beneden verwachting uit. Hier stond tegenover dat de inkoopmanagersindex steeg tot het hoogste niveau sinds 2004. Ook het vertrouwen binnen het midden- en kleinbedrijf kwam hoger dan verwacht uit. De inflatie nam toe tot 1,9% op jaarbasis. Dit werd onder meer veroorzaakt door de hogere olieprijs. De kerninflatie, zonder energie- en voedselprijzen, steeg tot 1,7% jaar-op-jaar.

Fed gaat ‘taperen’

Het beleidscomité van de Fed bleef positief over de vooruitzichten voor de groei, maar stelde de inflatieverwachtingen iets naar beneden toe bij. Het FOMC gaf aan in oktober te starten met de afbouw van de balans, te beginnen met USD 10 miljard per maand. De rentetarieven wijzigden niet. De zogenaamde ‘dot plots’ van de commissieleden wezen op een additionele renteverhoging dit jaar en nog 3 volgend jaar. Vice-voorzitter Fischer kondigde eerder in de maand zijn vertrek aan, waarmee het aantal vacatures op 5 van de 7 belandde.

Trump maakt belastingplannen bekend

Het natuurgeweld en de spanningen tussen de VS en Noord-Korea bleven belangrijk voor het sentiment op de financiële markten. De Verenigde Naties verhoogde de sancties tegen Noord-Korea, met instemming van Rusland en China. De aankondiging van de belastingplannen door president Trump had een positief effect op de stemming op de financiële markten. Als de plannen door het parlement komen wordt het toptarief van de inkomstenbelasting verlaagd tot 35%, gaat de belasting voor ondernemingen terug van 35% naar 20% en wordt het toegestaan om ten minste 5 jaar lang kapitaalbestedingen direct af te schrijven.

Gemengde berichten uit Azië

In China viel de inkoopmanagersindex hoger uit dan was verwacht. De detailhandelsverkopen en de industriële productie waren juist lager. De cijfers uit Japan waren goed. De centrale bank van dit land liet de rente onveranderd. Premier Abe riep vervroegde verkiezingen uit. Deze zullen eind oktober worden gehouden.

Positieve cijfers in de eurozone

De meeste macrodata uit de eurozone duidden op een gestaag aantrekkende economie. De industriële productie nam conform verwachting toe. De Economische Sentiments Indicator, die op basis van enquêtes wordt samengesteld, was hoger dan verwacht, met een gestegen ondernemersvertrouwen en een gelijk gebleven consumentenvertrouwen. De geldgroei was hoger dan verwacht en de kredietverlening aan huishoudens en bedrijven steeg. De winkelverkopen vielen daarentegen iets terug. De consumentenprijsinflatie waren beneden verwachting en bedroeg 1,5% jaar-op-jaar. De kerninflatie kwam uit op 1,1%.

ECB wijzigt beleid niet

Tegen de verwachting van verschillende marktpartijen in liet de ECB begin september weten haar monetaire beleid vooralsnog onveranderd te laten. Voorzitter Draghi meldde dat de volatiliteit (lees stijging) van de euro een bron van onzekerheid vormt en wordt gemonitord. De groeivooruitzichten werden naar boven bijgesteld en die voor de inflatie iets naar beneden. Er werden scenario's besproken over het obligatie-opkoopprogramma na december. De meeste beslissingen zullen in oktober worden genomen. Ook de centrale banken van Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk veranderen hun beleid niet. De Bank of England lijkt nog het dichtst bij een renteverhoging, getuige uitlatingen van bankpresident Carney om de voet van gaspedaal te halen. De Britse rente zou volgens hem de komende maanden in beperkte mate en langzaamaan omhoog kunnen.

Mario Draghi Foto AFP

Ratingbureaus komen met opwaarderingen

Verschillende kredietbeoordelaars berichtten positief over de perifere landen van de eurozone. Standard & Poor’s kwam met goed nieuws voor Portugal. Het ratingbureau verhoogde de rating van BB+ naar BBB-, met ‘stable outlook’. Redenen waren de verbeterde groeivooruitzichten, de solide vooruitgang met betrekking tot de reductie van het begrotingstekort en het verminderde risico op een verslechtering van de externe financieringscondities. De Portugese 10-jaars rente ging direct na dit nieuws 35 basispunten omlaag. S&P had verder een ratingverhoging voor Slovenië van Baa3 naar Baa1 en een ‘positive outlook’ voor Cyprus in petto. In de grimmige aanloop naar het Catalaanse referendum over onafhankelijkheid bevestigde het ratingbureau de BBB+ rating, met ‘positive outlook’, van Spanje. Moody’s verhoogde de rating van Ierland, dat zo langzamerhand meer tot de kern van de Eurozone dan tot de periferie behoort, van A3 tot A2, met ‘stable outlook’. Hetzelfde bureau paste de rating-methodologie voor banken aan. Het leidde tot upgrades van ING, BNP Paribas en Lloyds naar Aa3 en downgrades van HSBC en RBS.

Meer Europa?

In Spanje zette de Catalaanse regering het onafhankelijkheidreferendum door, ondanks de afkeuring door het Spaanse Constitutionele Hof en de tegenwerking van de centrale overheid. In Duitsland werd Merkel’s CDU ondanks zetelverlies wederom de grootste partij tijdens de landelijke verkiezingen. Ook regeringscoalitiegenoot SPD verloor zetels. Het rechtse en Europa-kritische Alternative für Deutschland kreeg 13% van de stemmen. Co-leider Petri stapte onverwachts uit de partij. Minister van Financiën Schäuble besloot voorzitter van de Bundestag te worden. Vanuit de Europese Unie en Frankrijk kwam de roep om meer Europa.
EU-voorzitter Juncker gaf in zijn ‘state of the union’ aan dat de eurozone een minister van economie en financiën moet krijgen. De Franse president Macron pleitte voor een gezamenlijk investeringsbudget. Het gemeenschappelijk maken van de staatsschulden is volgens hem niet wat de eurozone nodig heeft.