duurzaam beleggen bij
a.s.r. vermogensbeheer

marktontwikkelingen oktober 2016

geplaatst op 02-11-2016 door Ronald

Rentes omhoog

In oktober zijn de rentes op de eurokapitaalmarkt voor het eerst sinds maanden gestegen. De Duitse 10-jaars staatsrente nam met 28 basispunten toe 0,16%. Daarmee sloot ze voor het eerst sinds mei de maand met een positief percentage af. Obligaties met kortere looptijden stegen minder in rente, langere obligaties meer. In de andere kernlanden van de eurozone was er een vergelijkbaar beeld. De perifere landen toonden meer verschillen. Zo stegen de rentes in Ierland en Spanje nog iets harder dan in Duitsland. In Slovenië steeg de rente minder sterk. In Cyprus en Portugal daalde de rente zelfs iets. Per saldo behaalden staatsobligaties uit de eurozone een rendement van -2,1%.

Creditspreads omlaag

De risico-opslagen voor bedrijfsobligaties zijn de afgelopen maand gemiddeld genomen gedaald. Ook omdat de rentegevoeligheid van bedrijfsobligaties over het algemeen lager is dan die van staatsobligaties, behaalde deze beleggingscategorie in oktober een rendement dat minder negatief was. High Yield obligaties deden het nog beter en behaalden een positief rendement.

Wereldwijde aandelen in euro’s omhoog

In dollars gemeten behaalden de wereldwijde aandelenmarkten negatieve rendementen. De MSCI World Total Return Index eindigde de maand in dollars gemeten 1,9% lager. Omdat de dollar ten opzichte van de euro met 2,5% in waarde steeg, bedroeg het rendement in euro’s +0,6%. Europese aandelen behaalden een resultaat van -0,3%. Europese onroerend goedaandelen hadden last van de stijging van de rente en kenden een rendement van -8,2%. De best presterende aandelenregio was die van de opkomende landen, met in euro’s een plus van 2,6%.

De rendementen van de verschillende beleggingscategorieën waren als volgt:

Centrale banken minder verruimend?

Zowel de ECB als de centrale banken van het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Japan voerden in oktober geen wijzigingen in het monetaire beleid door. Wel kwamen er verhalen in de markt over een mogelijke afbouw van het obligatie-opkoopprogramma van de ECB. De centrale bank ontkende dit en liet na haar laatste beleidsvergadering weten dat zowel het zogenoemde ‘taperen’ als het uitbreiden van het programma niet waren besproken. De notulen van de vergadering van het beleidscomité van de Fed gaven weer dat de casus voor een renteverhoging sterker was geworden. In het Verenigd Koninkrijk liet centrale bankpresident Carney met de opmerking dat er grenzen zijn aan de bereidheid om door het doorschieten van de inflatie heen te kijken doorschemeren dat een renteverhoging niet ondenkbaar is. Zelfs in Japan gaf de centrale bank aan het niet vreemd te vinden dat lange rentes wat gaan oplopen.

Goed nieuws voor Portugal

Kredietbeoordelaar DBRS handhaafde de rating voor Portugal, waarmee dit bureau als enige van de bekende rating agencies het land als ‘investment grade’ bestempelt. In Spanje hielpen de Socialisten premier Rajoy aan een minderheidsregering, waarmee er een einde kwam aan een langdurige politieke crisis. Minder goed verging het de Italiaanse regering. De bankencrisis sleepte zich voort en de opiniepeilingen wezen erop dat een krappe meerderheid de door premier Renzi voorgestelde hervormingen afwijst.

Europese economische cijfers in orde

In de eurozone waren de economische cijfers de afgelopen maand per saldo iets sterker dan verwacht. De industriële productie en de Economische Sentiments Indicator van de Europese Commissie kwamen hoger uit. Zowel het ondernemersvertrouwen als het consumentenvertrouwen namen toe. Ook steeg de kredietvraag, maar in een lager tempo dan in de voorafgaande maanden. De detailhandelsverkopen en de geldgroei waren beneden verwachting. De constructiebestedingen daalden. De inflatie nam toe tot 0,5% op jaarbasis. Ook de macrodata van het Verenigd Koninkrijk waren in orde, met bijvoorbeeld een boven verwachting sterke groei van het Bruto Binnenlands Product over het derde kwartaal. 

Gemengde cijfers in de VS en China

In de Verenigde Staten werd het sentiment op de financiële markten voor een belangrijk deel bepaald door de verkiezingsstrijd. De peilingen gaven een wisselend beeld ten aanzien van de kansen voor Clinton en Trump. Ondertussen waren de cijfers over de Amerikaanse economie gemengd. Het ondernemersvertrouwen, de fabrieksorders, de autoverkopen, de bouwvergunningen en de huizenverkopen waren beter dan verwacht. De detailhandelsverkopen en de industriële productie waren conform verwachting. De banengroei, het consumentenvertrouwen, de persoonlijke inkomens en de constructiebestedingen kwamen lager uit. In China waren de BBP-cijfers over het derde kwartaal en de winkelverkopen zoals verwacht. De industriële productie was beneden verwachting.

Foto TrumpFoto Clinton

Trump versus Clinton: een nieuwe wind?

Lees hier onze disclaimer