duurzaam beleggen bij
a.s.r. vermogensbeheer

marktontwikkelingen november 2017

geplaatst op 12-12-2017 door Ronald

Vlakke beleggingsmaand

Na een fraaie oktobermaand was een november een maand van consolidatie. Euro-staatsobligaties behaalden een rendement van 0,3%. Als gevolg van de toegenomen creditspreads behaalden investment grade bedrijfsobligaties en high yield beide een negatief rendement. In dollars gemeten bedroeg het rendement van de MSCI Wereld Aandelenindex 2,2%. Omdat de dollar ten opzichte van de euro ruim 2% in waarde daalde, was het rendement in euro’s slechts 0,1%. Europese aandelen behaalden een rendement van -2,1%. Europese onroerend goedaandelen deden het met een plus van 1,0% een stuk beter. Noord-Amerika vormde met een rendement in euro’s van 0,7% de best presterende aandelenregio.

De rendementen van de verschillende beleggingscategorieën waren als volgt:Wederom goede maand voor obligaties uit de periferie

In november is de 10-jaars Duitse staatsrente nagenoeg gelijk gebleven op 0,37%. De rentecurve is vervlakt. De rente op kortere looptijden is gestegen. Zo nam de Duitse 5-jaars rente met 4 basispunten toe en de 2-jaars met 7. De 30-jaars rente daalde 4 basispunten. Ook in diverse andere landen van de eurozone, waaronder Nederland en Spanje, bleef de 10-jaars staatsrente ongeveer gelijk. Daarnaast waren er landen waar de rente is afgenomen. De daling was het grootst in Portugal (-20 basispunten), gevolgd door Slovenië (-13), Italië (-8) en Frankrijk (-7).


Sterke economische cijfers in de VS

Daar waar in de voorafgaande maanden de economische data uit de Verenigde Staten in lijn der verwachting waren of zelfs iets tegenvielen, was november weer een sterke maand. Belangrijke graadmeters als de industriële productie en de detailhandelsverkopen waren hoger dan verwacht. Het consumentenvertrouwen bereikte het hoogste peil in 17 jaar tijd. De werkloosheid daalde en het groeicijfer van het Bruto Nationaal Product over het derde kwartaal werd opwaarts herzien. Ook de huizenverkopen, de bouwvergunningen en de constructiebestedingen waren beter dan verwacht. Tot de tegenvallers behoorden het vertrouwen van inkoopmanagers en de banengroei, hoewel wat de laatste betreft de cijfers van de twee voorafgaande maanden naar boven toe werden bijgesteld. De inflatie nam conform verwachting licht af. De Fed, de Amerikaanse centrale bank, liet de rente onveranderd maar verhoogde de verwachtingen voor de economische groei. Het beleidscomité voorzag een sterkere arbeidsmarkt en een op termijn toenemende inflatie. Uit de notulen kon worden opgemaakt dat een renteverhoging in december een zekere zaak is, maar dat er op langere termijn weinig zorgen zijn over een al te sterk oplopende inflatie. Dit bleek ook uit de woorden van de toekomstige nieuwe voorzitter Powell die in de Senaat meldde zeer lage rentes niet langer nodig te vinden, maar ook dat renteverhogingen geleidelijk over een periode van drie tot vier jaar zullen worden uitgesmeerd.

Pas op de plaats in de eurozone

Ook de economie van de eurozone bleef het goed doen. Het beeld leek de afgelopen maand verrassend veel op dat van de VS. Zo waren de industriële productie, de winkelverkopen en het consumentenvertrouwen beter dan verwacht, daalde de werkloosheid maar viel het producentenvertrouwen tegen. De inflatie was beneden verwachting. De ECB hield haar kruit droog, na de aankondiging van het afbouwen van het opkoopprogramma (QE) in oktober. Diverse beleidsmakers van de centrale bank lieten weten positief te zijn over het economische herstel maar gaven ook aan dat de inflatie nog niet hoog genoeg is waardoor er nog steeds een ruim monetaire beleid nodig is. Sommigen voorzagen echter het einde van QE in het komende najaar. Een renteverhoging voor 2019 zit er echter volgens de meesten niet in. De Bank of England verhoogde de rente wel, voor het eerst sinds de financiële crisis. Er waren twee tegenstemmers. Ook hier lijkt men voor de weg der geleidelijkheid te kiezen. Voorzitter Carney gaf aan de rente de komende drie jaar nog slechts twee keer te willen verhogen en er daarnaast alles aan te doen om de economie te steunen gedurende de Brexit-transitie.