duurzaam beleggen bij
a.s.r. vermogensbeheer

Beleidsmakers in actie, deel 2

geplaatst op 30-03-2020 door Iwan

Geleidelijk worden de gevolgen van de coronacrisis voor de wereldeconomie duidelijker en dat levert geen fraai beeld op. Positief is wel dat overheden en centrale banken alles uit de kast halen om de ergste nood te lenigen. Financiële markten lijken iets gerustgesteld, voor zolang het duurt.

Terwijl de brandhaard van het coronavirus geleidelijk verschuift van China (februari) naar Europa (maart) en de VS (april?), wordt de economische impact op de verschillende regio’s langzaam duidelijk. ‘Harde’ cijfers zijn nog niet of nauwelijks beschikbaar, maar voorlopende indicatoren, zoals het  ondernemersvertrouwen in de verschillende landen en regio’s, geven wel enig inzicht in de economische schade tot nu toe. Begin maart was al duidelijk geworden dat het Chinese ondernemersvertrouwen in februari is ingestort tot het laagste niveau ooit. Afgelopen week bleek hetzelfde te gelden voor het vertrouwen van Europese ondernemers. Voor de VS geldt dat de voor economen en beleggers belangrijke ‘ISM-index’ over maart nog niet is bekend gemaakt, maar de deelindices voor diverse Amerikaanse staten leveren al wel een vergelijkbaar dramatisch beeld op als de Europese en Chinese vertrouwensindicatoren. Ook de gevolgen van de coronacrisis voor de Amerikaanse arbeidsmarkt lijken rampzalig. Afgelopen week hebben 3,3 miljoen Amerikanen een werkloosheidsuitkering aangevraagd. Dat is vijf keer zoveel als op het dieptepunt van de kredietcrisis van 2008-2009. Overigens moet daarbij wel worden bedacht dat de kredietcrisis een langere aanloop had dan de coronacrisis en de werkloosheid daarmee ook meer geleidelijk opliep dan nu.

Lees het hele artikel in de pdf die hieronder te downloaden is.