duurzaam beleggen bij
a.s.r. vermogensbeheer

marktontwikkelingen maart 2016

geplaatst op 11-04-2016 door Ronald

Voor de wereldwijde aandelenbeurzen was maart een maand van positieve rendementen. De MSCI World Index steeg, in dollars gemeten, met 6,8%. Omdat de dollar met 4,7% apprecieerde kwam het rendement in euro's op 2,0%.

De MSCI Europe Index steeg met 1,3%. Europese onroerend goedaandelen behaalden met 6,4% een hoger rendement. Emerging markets waren met een plus van 8,2% de outperformers. Staatsobligaties van de eurozone kenden een rendement van 0,6%. Investment grade bedrijfsobligaties zaten hier met 1,2% boven. Dit was te danken aan het inkomen van de creditspreads. High yield behaalde, in lijn met aandelen, een rendement van 3,5%. De zorgen over China en andere opkomende markten namen in maart enigszins af en ook de stijging van de olieprijs droeg bij aan het positieve sentiment.

rentes in de kern van de eurozone gestegen, in de periferie gedaald

Afgelopen maand is de rente in de kernlanden van de eurozone gestegen. De Duitse 10-jaars staatsrente steeg met 4 basispunten (tot 0,15%). De rentecurve vervlakte; de Duitse 2-jaars staatsrente nam met 8 basispunten toe (tot -0,48%). De credit- en landenspreads namen af. In de perifere landen daalde de rente op staatsobligaties. Griekenland kende met ca. 160 basispunten de grootste rentedaling. Daarna kwamen Slovenië (-28) en Cyprus (-22). Voor dit laatste land kwam er een eind aan het steunprogramma van de EU en het IMF. In Portugal daalde de 10-jaars rente het minst (-5 basispunten). In dit land keurde het parlement de begroting van de nieuwe regering goed, maar de EU had twijfels over de haalbaarheid van de bezuinigingsdoelstellingen. Spanje en Ierland hadden te kampen met moeizaam verlopende coalitiebesprekingen, maar ook hier daalde de rente (met respectievelijk 9 en 15 basispunten).

betere economische cijfers in de VS en de eurozone

In de Verenigde Staten waren de data over de economische groei per saldo iets beter dan verwacht. Zo kwamen de banengroei, de inkoopmanagersindices, het consumentenvertrouwen, de persoonlijke inkomens, de detailhandelsverkopen, de constructiebestedingen en de verkoop van bestaande huizen boven verwachting uit. De groei van het BBP over het vierde kwartaal van 2015 werd naar boven bijgesteld. Aan de andere kant vielen de industriële productie, de orders voor duurzame productiegoederen, de autoverkopen, de bouwvergunningen en de verkoop van nieuwe huizen tegen. De inflatie daalde tot 1,0% op jaarbasis, terwijl de kerninflatie (exclusief energie- en voedselprijzen) opliep tot 2,3%.

In de eurozone daalde de werkloosheid onverwachts. Daarnaast waren de groei van het BBP (met 9,2% op jaarbasis in Ierland!), de detailhandelsverkopen en de industriële productie hoger dan verwacht. Verder bereikte het consumentenkrediet het hoogste groeitempo sinds de crisis van 2008. Hiertegenover stond een tegenvallend consumenten- en producentenvertrouwen. De inflatie en de kerninflatie stegen tot respectievelijk -0,1% en 1,0% op jaarbasis.

minder renteverhogingen in de VS en ruimer beleid in de eurozone

De Federal Reserve liet haar beleid onveranderd. Tijdens de laatste vergadering van het beleidscomité verlaagde de Amerikaanse centrale bank haar prognoses voor de groei en de inflatie. De sterkere arbeidsmarkt werd als positief ervaren, maar volgens Yellen c.s. zaten de risico's voor de economie aan de onderkant. De beleidsmakers gaan voor dit jaar niet langer uit van 4 maar eerder van 2 additionele renteverhogingen.

De ECB verlaagde in maart opnieuw haar rentetarieven. De depositorente, waartegen algemene banken hun overtollige liquiditeiten kunnen stallen, ging van -0,3% naar -0,4%. De herfinancieringsrente, waartegen banken kunnen lenen, werd teruggebracht van 0,05% naar 0,0%. Er werden meer verruimende maatregelen genomen. De centrale bank verhoogde bijvoorbeeld de omvang van het obligatie opkoopprogramma van € 60 miljard naar € 80 miljard per maand en kondigde aan ook bedrijfsobligaties te gaan kopen. De verwachting voor de inflatie werd naar beneden toe bijgesteld. Voorzitter Draghi vertelde dat de beleidsrente op het huidige niveau of lager zal blijven, maar zei ook voorlopig geen verdere renteverlagingen te verwachten.

vooruitzichten en visie

Het sentiment op de financiële markten zal ook de komende maanden voornamelijk worden bepaald door het beleid van de centrale banken. Het pad van additionele renteverhogingen in de VS zal geleidelijk zijn, waarmee het monetaire beleid nog geruime tijd stimulerend zal blijven. De ECB heeft meer gedaan dan was verwacht. Zij zal waarschijnlijk de rente vooralsnog niet verder verlagen, maar het beleid zal eerder ruimer dan krapper worden.

Het monetaire beleid geeft in beginsel een neerwaartse druk op de rente in de eurozone. In technische zin bevindt de lange rente zich in een neerwaartse trend. Hier staat tegenover dat de economie van de eurozone aan de beterende hand is en Draghi er alles aan doet om de inflatieverwachtingen te doen toenemen. Daarnaast leren de ervaringen met het opkopen van obligaties (QE) in de VS, het Verenigd Koninkrijk en Japan dat fundamentele factoren als groei en inflatie uiteindelijk belangrijker zijn voor de ontwikkeling van de rente. Verder lijken de onzekerheden rond China en andere opkomende markten wat naar de achtergrond te zijn verdwenen en is de olieprijs niet langer alleen maar aan het dalen. De mix van technische factoren die op rentedaling wijzen en fundamentele elementen die eerder een stijging impliceren maken dat we er voor kiezen om in de vastrentende portefeuille de duration (maatstaf voor de rentegevoeligheid) de komende tijd rond het marktgemiddelde te houden. We hanteren daarbij tevens een neutrale positionering op de rentecurve.

De economieën van de perifere landen komen er in het algemeen steeds beter voor te staan en de ECB heeft de nodige instrumenten in handen om eventuele hernieuwde onrust te bezweren. In een omgeving van lage rentes zullen obligaties uit de periferie, gegeven de hogere rente, gewild blijven. Voor een vastrentende portefeuille blijven we op zoek naar alternatieven voor laag renderende obligaties met een hoge rating, zonder het risicoprofiel ingrijpend te wijzigen. We handhaven de posities in landen als Ierland, Italië, Spanje, Portugal en Slovenië. Ook zijn we nog steeds positief over investment grade en high yield bedrijfsobligaties (corporates).
In een gemengde portefeuille houden we vast aan onze overwogen positie in zakelijke waarden. De economie zit in een opgaande fase en in een dergelijke periode doen zakelijke waarden het vaak beter dan obligaties. Verder is het stimulerende beleid van centrale banken positief voor risicovollere beleggingen. We gaan er daarnaast van uit dat de Chinese autoriteiten een 'harde landing' zullen voorkomen en dat het effect van een zwakker China op de Amerikaanse en Europese economische groei beperkt zal zijn. Aandelen, inclusief die van onroerend goed, kennen een aantrekkelijk dividendrendement in vergelijking met de rente op obligaties. Hier staat tegenover dat aandelen op basis van koers/winstverhoudingen duur zijn. Onroerend goedaandelen blijven, met de stabiele cashflows van het onderliggende vastgoed, een goede belegging in tijden van lage rentes. In onze asset allocatie zijn we nog steeds onderwogen in vastrentende waarden.

disclaimer

De in deze nieuwsbrief verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. De informatie is ook niet bedoeld om enig persoon of instantie aan te zetten tot het kopen of verkopen van enig financieel product of dienst, noch is de informatie bedoeld als basis voor een beleggingsbeslissing.

lees hier onze disclaimer