duurzaam beleggen bij
a.s.r. vermogensbeheer

marktontwikkelingen juli 2017

geplaatst op 08-08-2017 door Ronald

Na een periode van stijging zijn de rentes van Duitse staatsobligaties met een looptijd tot 4 jaar in juli gedaald. De rentes op langere looptijden liepen wel verder op. De 2-jaars rente nam met 11 basispunten af tot -0,68% en de 10-jaars rente steeg met 8 basispunten tot 0,54%, wat het hoogste niveau sinds begin 2016 betekende. Duitsland was het slechtst presterende euro-obligatieland. In de andere landen van de eurozone steeg de 10-jaars rente minder hard (in Finland en België), bleef ze min of meer gelijk (Nederland, Oostenrijk, Frankrijk, Slovenië en Cyprus) of was er sprake van een daling (Ierland, Spanje, Italië, Griekenland en Portugal). Portugal was met een rentedaling van 15 basispunten zoals vaker de afgelopen maanden de topperformer. Het belangrijkste nieuws van de perifere landen kwam uit Griekenland dat voor het eerst sinds jaren een nieuwe staatslening wist te plaatsen op de kapitaalmarkt.

Euro omhoog

Per saldo behaalden euro-staatsobligaties de afgelopen maand een rendement van 0,2%. Omdat de creditspreads daalden kenden investment grade bedrijfsobligaties en high yield met respectievelijk 0,7% en 0,9% een hoger rendement. In dollars gemeten bedroeg het rendement van de MSCI Wereld Aandelenindex 2,4%. Omdat de dollar ten opzichte van de euro met 3,5% in waarde daalde, was het rendement in euro’s -1,1%. Europese aandelen behaalden een rendement van -0,4%. Europese onroerend goedaandelen eindigde de maand 2,1% lager. De opkomende markten scoorden een rendement in euro’s van 2,4% en waren daarmee de best presterende aandelenregio.

De rendementen van de verschillende beleggingscategorieën waren als volgt:

Goede cijfers in de VS

Na een periode van zwakkere cijfers veerde de Amerikaanse economie weer op. Diverse economische data waren sterker dan verwacht, zoals de werkgelegenheid, de inkoopmanagersindices, de industriële productie, de orders voor duurzame productiegoederen en het consumentenvertrouwen. Tot de tegenvallers behoorden de detailhandelsverkopen, de autoverkopen en de constructiebestedingen. De inflatie was met 1,6% op jaarbasis lager dan verwacht. De Federal Reserve liet de rente ongemoeid. Het beleidscomité gaf nogmaals aan
‘relatief snel’ te gaan beginnen met de afbouw van de balans. Voorzitter Yellen had het in een toespraak aan het Congres en de Senaat over dit kalenderjaar. Ze zei daarbij dat de economie aan kracht heeft gewonnen na een relatief zwak begin van 2017 en dat verdere geleidelijke renteverhogingen daarom waarschijnlijk noodzakelijk zijn. Het beleid zal echter accommoderend blijven. De grootste onzekerheid is de inflatie die nog steeds achterloopt op de doelstelling van 2%. In Amerika’s buurland Canada werd de rente verhoogd van 0,5% naar 0,75%. In de begeleidende verklaring werd gerept over een gezonde economische omgeving en de voorbijgaande aard van de momenteel lage inflatie.

Gemengde cijfers in de eurozone

De economische cijfers in de eurozone waren afgelopen maand gemengd. De industriële productie en de detailhandelsverkopen waren hoger dan was verwacht. Vooruitlopende indicatoren als het consumentenvertrouwen en het ondernemersvertrouwen kwamen juist lager uit. De inflatie was in juli met 1,3% op jaarbasis conform verwachting. De kerninflatie, zonder voedsel- en energiecomponenten, was met 1,2% hoger dan verwacht. De ECB liet het monetaire beleid onveranderd, waarbij werd aangegeven dat de rente waarschijnlijk niet meer zal worden verlaagd. Het obligatie-opkoopprogramma kan worden verminderd, maar ook een uitbreiding behoort nog steeds tot de mogelijkheden. De beleidsmakers waren positief over de groei maar voorzichtig over de inflatie. In het Verenigd Koninkrijk waren de macrodata over het algemeen aan de zwakke kant en daalde de inflatie. De Bank of England liet de rente ongewijzigd. Er was verdeeldheid binnen het beleidscomité over het te voeren beleid, waarbij een deel zich uitsprak voor een renteverhoging.