duurzaam beleggen bij
a.s.r. vermogensbeheer

marktontwikkelingen januari 2017

geplaatst op 08-02-2017 door Ronald

Rentes gestegen 

Na een daling in december zijn de rentes op de kapitaalmarkt van de eurozone in januari weer gestegen. Zo is de 10-jaars swaprente met 16 basispunten toegenomen. Omdat kortere looptijden geringere rentestijgingen kenden, is de rentecurve steiler geworden. De risico-opslagen van bedrijfsobligaties zijn gemiddeld genomen gedaald. De kernlanden van de eurozone hadden over het algemeen een betere performance dan de perifere landen. Binnen de periferie vielen de zwakke prestaties van Portugal en Italië op. De 5-jaar spreads van deze landen t.o.v. Duitsland stegen met respectievelijk 13 en 20 basispunten.

Rendementen tonen gemengd beeld

Per saldo behaalden euro-staatsobligaties de afgelopen maand een rendement van -2,0%. Investment grade bedrijfsobligaties deden het mede dankzij hun over het algemeen lagere rentegevoeligheid met een min van 0,6% beter. High yield obligaties scoorden een positief resultaat van 0,7%. In dollars gemeten bedroeg het rendement van de MSCI Wereld Aandelenindex 2,4%. Omdat de dollar ten opzichte van de euro met 2,2% in waarde daalde, was het rendement in euro’s 0,2%. Europese aandelen behaalden met -0,4% een nog iets minder goed resultaat. De Amerikaanse beurzen bereikten, in dollars gemeten, recordhoogtes. De opkomende markten vormden de best presterende aandelenregio. Europese onroerend goedaandelen waren met een min van 4,5% de underperformers.

De rendementen van de verschillende beleggingscategorieën waren als volgt:

 

Economische data prima

In januari wezen de meeste macro-economische data op een toenemende economische groei en een stijgende inflatie. In de Verenigde Staten bleef de banenmarkt sterk. Zowel het vertrouwen onder inkoopmanagers als onder consumenten nam verder toe. Het vertrouwen van het midden- en kleinbedrijf schoot omhoog tot hoogste peil sinds eind 2004. De industriële productie, de constructiebestedingen en de autoverkopen waren sterker dan verwacht. De huizenmarkt liet een gemengd beeld zien. Tot de tegenvallers behoorden de winkelverkopen, de groei van de persoonlijke inkomens en de orders voor duurzame productiegoederen. De Amerikaanse inflatie steeg tot 2,1% op jaarbasis. De Federal Reserve wijzigde, na de rente in december te hebben verhoogd, haar beleid niet maar gaf aan dat er het komend jaar meer verhogingen in het vat zitten. In de eurozone waren de economische cijfers over het algemeen prima. De detailhandelsverkopen, de industriële productie en verschillende vertrouwensindicatoren waren hoger dan verwacht. De werkloosheid daalde tot het laagste percentage sinds mei 2009. De inflatie nam toe tot 1,8%. De kerninflatie, die is geschoond van brandstof- en voedselprijzen, bleef gelijk op 0,9%. De ECB liet het beleid onveranderd en gaf aan bereid te zijn door de recente inflatiestijging heen te kijken en de economie te blijven stimuleren.

America great again?

De financiële markten stonden voor een belangrijk deel in het teken van het Amerikaanse presidentschap van Donald Trump. Voor zijn inauguratie lag de focus op zijn beloftes de infrastructuur te verbeteren en de belastingen te verlagen en zo de economische groei aan te jagen. Dit zorgde wereldwijd voor hogere aandelenkoersen en lagere obligatieprijzen. In de eerste weken van Trumps presidentschap ging het niet over de economie, maar vooral over het vreemdelingenbeleid en de relatie met de pers. De aandelen- en de rentemarkten maakten daarom in de laatste week van de maand een pas op de plaats. Trump meldde nog wel dat hij de euro sterk ondergewaardeerd vond. Sinds het bereiken van het laagste niveau sinds 2002 eind december vorig jaar is de eurodollarkoers met zo’n 4% gestegen.

Make America great again?

 Bron: secularinvestor.com

Britain rules?

Ook in het Verenigd Koninkrijk waren de economische groeidata positief. De inflatie liep op. Net als de Fed en de ECB hield de Bank of England haar kruit droog. Premier Theresa May meldde aan te sturen op een ‘clean and hard’ Brexit, ondanks het feit dat het Britse Hooggerechtshof haar in het ongelijk stelde over het niet te hoeven raadplegen van het parlement. Meer controle over immigratie en wetgeving gaat wat de regering betreft boven vrij verkeer van goederen. Per saldo hadden de Brexit-perikelen weinig invloed op de Britse valuta-, aandelen en obligatiemarkt.

Vive la France?

De renteverschillen tussen de meeste perifere landen en de kernlanden van de eurozone zijn afgelopen maand toegenomen. In Italië bleef men worstelen met de problemen in de bankensector. Portugal heeft haar staatshuishouding nog steeds niet op orde gekregen. In Frankrijk, dat in feite niet tot de periferie behoort, kwam de koersen van staatsobligaties onder druk als gevolg van de politieke ontwikkelingen. In mei zijn er verkiezingen. Het Front National van Marine Le Pen deed het goed in peilingen. Le Pen gaf aan de euro deels te willen afschaffen en de staatsschuld te willen redenomineren in een nieuwe munteenheid. Omdat de Franse presidentsverkiezingen in meerdere rondes wordt beslist kon de kandidaat van de Republikeinen, Francois Fillon, een serieuze gooi doen naar het presidentschap. Hij raakte echter verwikkeld in een schandaal rondom het inhuren van zijn vrouw als assistent-parlementslid, waardoor zijn kansen slonken. De onafhankelijke kandidaat Emmanuel Macron haalde Fillon in de peilingen in.