Marktontwikkelingen februari 2020

Februari 2020 markten laveren tussen onderschatting en overdrijving

geplaatst op 03-03-2020 door Iwan

Nadat financiële markten januari in mineur waren geëindigd als gevolg van de berichtgeving over het Chinese coronavirus, brachten de eerste drie weken van februari een opmerkelijk herstel. Het positieve sentiment keerde echter volledig in de laatste week van februari, toen duidelijk werd dat de verspreiding van het coronavirus ‘COVID-19’ niet beperkt zou blijven tot China en de omringende landen.

In de voorlaatste week van februari bereikten diverse aandelenmarkten (met name de VS) nog nieuwe recordniveaus. Vanaf maandag 24 februari echter zorgden berichten dat het coronavirus ‘COVID-19’ zich inmiddels had verspreid naar o.a. Zuid-Korea en Italië, en daarna ook naar een groot aantal andere landen, voor een scherpe ommekeer in het sentiment. Per saldo eindigden aandelenbeurzen februari met forse koersverliezen. Opvallend daarbij was dat de regio’s die in januari het sterkst geraakt werden door de berichtgeving over het ‘COVID-19’-virus, Azië en opkomende markten, in februari minder sterk daalden dan Europa en de VS. De MSCI North America-index en de MSCI Europe-index lieten koersdalingen zien van respectievelijk -7,6% en -8,5%, terwijl de koersdalingen voor de MSCI Asia Pacific-index en de MSCI Emerging Markets-index ‘beperkt’ bleven tot respectievelijk -5,5% en -4,7%.
Zoals gebruikelijk in onzekere tijden, fungeerden staatsobligaties als vluchthaven voor beleggers. Europese staatsobligaties waren in februari (net als in januari) de best presterende beleggingscategorie, met een positief rendement van 0,5%. Bedrijfsobligaties bleven achter bij staatsobligaties, maar presteerden met een licht negatief rendement van -0,4% nog wel altijd aanzienlijk beter dan aandelen. Europees beursgenoteerd vastgoed tenslotte presteerde met een negatief rendement van -8,2% in lijn met Europese aandelen.

De rendementen van de verschillende beleggingscategorieën waren als volgt:

Coronavirus ‘COVID-19’: tussen SARS en Spaanse griep

Het coronavirus ‘COVID-19’ was in februari het dominante thema voor financiële markten, en zal naar verwachting de komende weken tot maanden ook een belangrijk thema blijven. Veel over dit virus en de verspreiding ervan is nog onbekend of onzeker, en dit geldt daarmee ook voor de impact ervan op de wereldeconomie en financiële markten. Toch valt er met ervaringen uit het verleden wel enige duiding te geven; ‘COVID-19’ is immers niet het eerste virus dat de wereldbevolking bedreigt. Als virus lijkt ‘COVID-19’ het meest op het SARS-virus, dat in 2002-2003 vooral in China en omringende landen huishield. In ieder geval voor wat betreft verspreidingsgraad en sterftekans zijn er wel grote verschillen tussen beide virussen. Het aantal mensen dat met het SARS-virus besmet raakte was aanzienlijk lager dan het aantal ‘COVID-19’-besmettingen (respectievelijk ca. 8.000 en 90.000, tot op heden) en ook veel minder verspreid over de wereld. Daarentegen was het sterftepercentage onder SARS-geïnfecteerden wel aanzienlijk hoger: 10%, tegen ca. 2-3% onder ‘COVID-19’-geïnfecteerden. 

Lees de hele terugblik in de pdf in de grijze balk hieronder.