duurzaam beleggen bij
a.s.r. vermogensbeheer

Marktontwikkelingen februari 2018

geplaatst op 09-03-2018 door Ronald

Aandelen in de min

Februari was een slechte maand voor aandelen. In dollars gemeten bedroeg het rendement van de MSCI Wereld Aandelenindex -4,1%. Omdat de dollar ten opzichte van de euro met 1,7% in waarde steeg, kwam het rendement in euro’s uit op -2,5%. Alle regio’s zaten in de min. Europa scoorde met -3,9% het laagste rendement. Europese onroerend goedaandelen deden het met minus 6,5% nog slechter. De kapitaalmarktrentes in de eurozone zijn iets gedaald. Euro-staatsobligaties behaalden een rendement van 0,2%. De swap- en creditspreads zijn gemiddeld genomen toegenomen. Investment grade bedrijfsobligaties en vooral high yield obligaties kenden hierdoor een lager rendement.

De rendementen van de verschillende beleggingscategorieën waren als volgt:


Duitse rente licht gedaald

Afgelopen maand is de 10-jaars Duitse staatsrente met 4 basispunten gedaald tot 0,66%. In het 5-jaars segment is de rente harder gedaald (met 8 basispunten). Kortere en langere looptijden kenden een geringere afname van de rente (2-jaars -1 basispunt en 30-jaars -3 basispunten). In de meeste andere landen, inclusief opvallend genoeg Italië, was sprake van een vergelijkbare daling van de 10-jaars rente. Uitzonderingen waren Cyprus, Portugal, Spanje en Slovenië waar de rente met 2 tot 15 basispunten toenam. Griekenland was het slechtst presterende obligatieland van de eurozone. Hier steeg de 10-jaars rente met 67 basispunten.


Onrust op de aandelenmarkt

De sell-off op de aandelenmarkt begon aan het begin van de maand met sterker dan verwachte arbeidsmarktcijfers in de Verenigde Staten. Vooral de stijging van het gemiddelde uurloon tot bijna 3% op jaarbasis zette beleggers aan het denken. De versterking van de neerwaartse beweging daarna werd toegeschreven aan statistisch/technisch gedreven verkoopprogramma's. De daling van de Dow Jones Index was in punten gemeten de grootste ooit. In de loop van de maand herstelden de beurzen zich enigszins.

Inflatie nog steeds beperkt

De koersdalingen waren niet te wijten aan de bedrijfscijfers en de macro-economische omstandigheden. Deze waren zowel in de eurozone als in de VS onverminderd goed. Dat gold zowel voor reële data als de industriële productie en de detailhandelsverkopen als voor vooruitlopende indicatoren zoals het producenten- en het consumentenvertrouwen. In de VS was de inflatie stabiel op 2,1% op jaarbasis, waarbij de kerninflatie (ex energie en voedsel) 1,8% bedroeg. In de eurozone bleef de inflatie beperkt tot 1,3%, met een kerninflatie van 1,0%. Net als in de VS is het wachten op een stijging van de loonkosten. In Duitsland bereikte de vakbond IG Metal een akkoord over een loonstijging van 3,5%.


Centrale banken wachten af

De centrale banken zitten op het spoor van een minder ruim beleid. Afgelopen maand hielden ze hun kruit droog. In de VS werd Powell als nieuwe voorzitter geïnstalleerd. Zijn eerste zogeheten Humphrey Hawkins voordracht voor het Congres bevestigde dat hij op dezelfde lijn zit als zijn voorganger Yellen. Volgens hem is de economie in kracht aan het toenemen en is het geleidelijk verhogen van de rente gepast. In de markt wordt uitgegaan van 3 additionele renteverhoging dit jaar. Binnen de ECB lijkt er een strijd gaande tussen ‘duiven’ als voorzitter Draghi en ‘haviken’ als het Duitse beleidscomité-lid Weidmann. De eersten houden zoveel mogelijk alle opties open om eventueel door te kunnen gaan met het stimulerende beleid terwijl de anderen openlijk pleiten voor het op korte termijn stoppen van het opkoopprogramma (QE). Men is het er overigens over eens dat de eerste renteverhoging niet zal plaatsvinden voordat QE is beëindigd.

Onzekerheid blijft

De trend is naar een krapper monetair beleid maar de turbulentie op de aandelenmarkten heeft de centrale bankiers wat meer terughoudend gemaakt. Zowel in de VS als in Europa en Japan hebben de beleidsmakers opgemerkt waakzaam te zijn maar nog geen gevolgen voor de economie en het rentebeleid te zien. Andere bronnen van onzekerheid in de afgelopen maand waren de aanloop naar de Italiaanse parlementsverkiezingen, de coalitieonderhandelingen in Duitsland en, last but not least, de politieke ontwikkelingen in de VS zoals het Rusland-onderzoek en de budget deal waardoor een ‘shutdown’ van bepaalde overheidsinstanties werd voorkomen. De laatste dag van februari kwam daar de aankondiging van president Trump bij dat hij invoerheffingen op staal en aluminium wil gaan opleggen.