duurzaam beleggen bij
a.s.r. vermogensbeheer

marktontwikkelingen februari 2017

geplaatst op 13-03-2017 door Ronald

rentes in februari gedaald

In februari is de rente op staatsobligaties uit kernlanden van de eurozone zoals Duitsland en Nederland gedaald. De rentecurve is steiler geworden. De korte rente is het meest afgenomen. Zo daalde de Duitse 2-jaars rente met 20 basispunten (tot -0,90%), de 5-jaars met 17 basispunten (tot -0,57%) en de 10-jaars met 13 basispunten (tot 0,21%). Met uitzondering van Portugal bleef de rentedaling in de perifere landen beperkt. In het 5-jaars segment bedroeg ze zo’n 5 tot 10 basispunten. In Spanje steeg de rente zelfs. Ook in semi-kernland Frankrijk was de afname van de 5-jaars rente met 12 basispunten beperkter dan in bijvoorbeeld Duitsland.

goede maand voor aandelen

Euro-staatsobligaties behaalden de afgelopen maand een rendement van 1,1%. Investment grade bedrijfsobligaties kenden een even hoog rendement. High yield obligaties scoorden met 0,9% een iets lager resultaat. Aandelen deden het beter dan obligaties. In dollars gemeten bedroeg het rendement van de MSCI Wereld Aandelenindex 2,8%. Omdat de dollar ten opzichte van de euro met 1,6% in waarde steeg, was het rendement in euro’s 4,5%. Europese aandelen behaalden met 2,9% een iets minder goed resultaat. Europese onroerend goedaandelen deden het met een plus van 4,9% beter. Noord-Amerika vormde met een rendement van 5,3% de best presterende aandelenregio.

De rendementen van de verschillende beleggingscategorieën waren als volgt:

economische data weer prima in de VS

Net als in januari wezen de meeste macro-economische data in de Verenigde Staten in februari op een toenemende economische groei en een stijgende inflatie. De banengroei was sterker dan verwacht en de werkloosheidsuitkeringen daalden tot het laagste niveau van de afgelopen 44 jaar. Het consumentenvertrouwen steeg tot een 16-jaars hoogtepunt. Tot de cijfers die boven verwachting uitkwamen behoorden ook de industriële inkoopmanagersindex, de fabrieksorders, de detailhandelsverkopen, de huizenverkopen en de aanvragen voor bouwvergunningen. Tot de tegenvallers behoorden de industriële productie, de autoverkopen en de constructiebestedingen. Zowel de producentenprijzen als de consumentenprijzen zaten in de lift. De consumentenprijsinflatie steeg tot 2,5%. De Federal Reserve liet de rente onveranderd, maar voorzitter Yellen gaf aan het onverstandig te vinden om te lang met een volgende renteverhoging te wachten. In de notulen van de laatste beleidsvergadering stond te lezen dat een renteverhoging 'fairly soon' zal plaatshebben.

ook overwegend sterke cijfers in de eurozone

In de eurozone waren de economische cijfers die in februari uitkwamen over het algemeen goed te noemen. De industriële productie, de inkoopmanagersindex, het ondernemersvertrouwen, het beleggersvertrouwen en de geldgroei waren hoger dan verwacht. De werkloosheid zette de daling door tot het laagste peil sinds mei 2009. Er waren tegenvallers aan de kant van de winkelverkopen en het consumentenvertrouwen. De inflatie en de kerninflatie, exclusief voedsel- en energieprijzen, waren stabiel op respectievelijk 1,8% en 0,9%. De ECB veranderde haar beleid niet en gaf onverminderd aan bereid te zijn door de recente inflatiestijging heen te kijken en de economie te willen blijven stimuleren.

politieke onzekerheid in Frankrijk

Le Pen bleef populair in de Franse peilingen. Tot haar verkiezingsbeloften behoren een exit uit de NAVO en uit de eurozone, een referendum over het lidmaatschap van de EU, een immigratiestop en diverse protectionistische maatregelen. Republikein Fillon bleef verward in schandalen en ook de rol van de Socialisten lijkt te zijn uitgespeeld in de strijd rond het Franse presidentschap. De onafhankelijke kandidaat Macron lijkt over de beste papieren te beschikken. Beleggers in Franse staatsobligaties waren nerveus. Met elke goede peiling voor Le Pen en bij elke tegenslag voor haar tegenkandidaten steeg de Franse rente en werden de rentes in de perifere eurolanden mee omhoog getrokken.

gesteggel over Griekenland

Beleggers in perifere obligaties volgden met belangstelling de twist tussen het IMF en de eurozone over de het Griekse steunprogramma en de oplossing op langere termijn voor de Griekse schuldenproblematiek. Het IMF acht de schuld van Griekenland onhoudbaar en pleit voor afstempeling. De ministers van de eurozone vinden dit onbespreekbaar. ECOFIN-voorzitter Dijsselbloem meldde dat de Griekse economie verbetert en in betere staat verkeert dan het IMF betoogt. Tegelijkertijd gaf hij aan dat als het IMF uit het steunprogramma stapt, Nederland dat ook zal doen. Na eind januari, begin februari flink te zijn gestegen sloot de rente op Griekse staatsobligaties de maand lager af.