duurzaam beleggen bij
a.s.r. vermogensbeheer

marktontwikkelingen april mei 2017

geplaatst op 05-06-2017 door Ronald

In de periode van 31 maart tot en met 31 mei zijn de rentes op Duitse staatsobligaties met een looptijd tot 15 jaar gedaald. Zo nam de 5-jaars rente met 5 basispunten af (tot -0,43%). Obligaties met een lange looptijd kenden een rentestijging. De 30-jaars rente steeg bijvoorbeeld met 5 basispunten (tot 1,16%). In de meeste andere landen van de eurozone daalden de 5-jaars rentes meer dan in Duitsland. Dit gold voor kernlanden als Nederland en Finland (beide -10 basispunten) en in meerdere mate voor semi-kernlanden als België (-15) en Frankrijk (-30) en perifere landen als Spanje (-15), Italië (-19) en Cyprus (-55). Portugal spande met een rentedaling van ca. 80 basispunten de kroon. Slovenië vormde met een rentestijging van 6 basispunten een uitzondering.

Stijgende aandelen, dalende dollar

Per saldo behaalden euro-staatsobligaties de afgelopen twee maanden een rendement van 1,1%. Investment grade bedrijfsobligaties kenden een iets lager rendement van 0,8%. Dit had vooral te maken met de gemiddeld genomen lagere rentegevoeligheid van credits. High yield obligaties scoorden met een plus van 1,7% beter. Veel aandelenindices bereikten recordniveaus. In dollars gemeten bedroeg het rendement van de MSCI Wereld Aandelenindex 3,6%. Omdat de dollar ten opzichte van de euro met 5,0% in waarde daalde, was het rendement in euro’s -2,8%. Europese aandelen behaalden een rendement van 3,2%. Europese onroerend goedaandelen sloten de twee maanden zelfs 4,5% hoger af. Noord-Amerika was de minst presterende regio met in euro’s een min van 2,8%.

De rendementen van de verschillende beleggingscategorieën waren als volgt:

 

Tegenvallende economische data in de VS

De meeste macrodata die in de Verenigde Staten in april en mei uitkwamen waren op zich niet slecht, maar wel beneden verwachting. Van de in mei gepubliceerde cijfers waren de persoonlijke inkomens, de consumentenbestedingen, de autoverkopen, de fabrieksorders, de constructiebestedingen, de huizenverkopen, het consumentenvertrouwen en het vertrouwen onder inkoopmanagers in de industrie lager dan verwacht. Hier stond tegenover dat de arbeidsmarktcijfers goed waren, met een voortgaande daling van de werkloosheid en dat de industriële productie een boven verwachting hoge groei realiseerde. De consumentenprijsinflatie nam af, na een periode met een relatief sterke toename. Aan de andere kant kenden de producenteprijzen de sterkste stijging sinds begin 2012.

De Fed liet haar beleid onveranderd. De notulen van de voorlaatste beleidsvergadering gaven aan dat een renteverhoging aanstaande is. Ook werd er gesproken over een geleidelijke afbouw van de omvangrijke balans van de centrale bank. Ondertussen hield president Trump de gemoederen bezig met onder meer een raketaanval op Syrië, het dreigen van het sturen van een vloot naar Noord-Korea, het ontslaan van FBI-directeur Comey en vermoedde banden met Rusland.

Ook tegenvallers voor China

In China vielen de macro-economische cijfers tegen. De winkelverkopen, industriële productie en inkoopmanagersindices waren lager dan verwacht. Daarnaast kwam kredietbeoordelaar Moody’s met een afwaardering van de rating van Aa3 naar A1. Een andere opkomend land dat slecht nieuws kreeg te verwerken was Brazilië. Een omkopingsschandaal rond president Temer zorgde voor een politieke crisis en dalende aandelenmarkten.

Betere cijfers in de eurozone

In tegenstelling tot in de VS vielen de economische cijfers in de eurozone per saldo mee. Vooral in april waren de cijfers relatief sterk. In mei was het beeld meer gemengd, met bijvoorbeeld een lagere werkloosheid, hogere detailhandelsverkopen en een toename van het consumentenvertrouwen, maar ook tegenvallers ten aanzien van de industriële productie en het producentenvertrouwen. De geldgroei en de inflatie waren lager dan verwacht. De ECB bracht geen veranderingen in het monetaire beleid aan. Diverse leden van het beleidscomité gaven aan te willen blijven stimuleren. Ze vinden dat de onderliggende inflatie te zwak is en de economische risico’s nog steeds voornamelijk neerwaarts zijn. Meer verruiming is echter minder waarschijnlijk geworden. Voorzitter Draghi meldde dat de kans op een meevallende economie is toegenomen. Volgens hem ligt op termijn een verkleining van het obligatie-opkoopprogramma als eerste stap richting een krapper beleid meer voor de hand dan een renteverhoging. Inmiddels is de balansomvang van de ECB groter dan die van de Fed. De relatief sterkere cijfers in de eurozone en de verwachting dat na de Fed ook de ECB een krapper beleid zal gaan voeren zorgden voor een stijging van de euro ten opzichte van de dollar van 5%.

Macron wint verkiezingen, en May?

De grote overwinning van Macron op Le Pen bij de Franse presidentsverkiezingen was niet onverwacht, maar vooral de uitslag van de eerste verkiezingsronde leidde tot een opluchting op de wereldwijde financiële markten. De renteverschillen tussen aan de ene kant Frankrijk en de zuidelijke eurolanden en anderzijds Duitsland namen beduidend af. Mede gesteund door sterke economische groeicijfers deed vooral Portugal het erg goed. De Europese Unie kwam met een aanbeveling om de stringente begrotingstekortprocedure te beëindigen. Ratingbureau Moody’s bracht een positief rapport uit over de kredietwaardigheid van het land, waarin onder meer werd verwezen naar het economische herstel en de terugkeer naar de internationale kapitaalmarkt. Griekenland wil in juli obligaties uitgeven als er een deal met de crediteuren wordt gesloten. De voortekenen zijn gunstig. Zo stemde het Griekse parlement in met nieuwe bezuinigingsmaatregelen. Kredietbeoordelaar S&P zette het vooruitzicht voor Spanje op positief. Italië daarentegen kreeg te maken met een verlaging van de rating door Fitch. Dit ratingbureau gaf als minpunten aan de lage economische groei, de slechte begrotingsdiscipline, de zwakke overheid en de politieke risico's richting de verkiezingen. De Italiaanse minister-president Renzi hintte op verkiezingen in de herfst van dit jaar in plaats van in 2018. Volgens hem zal dat de onzekerheid over Italië verminderen in plaats van groter maken. Ander Europees politieke nieuwsfeiten waren de overwinning van Merkel’s CDU bij Duitse deelstaatverkiezingen, de regeringscrisis in Oostenrijk die waarschijnlijk leidt tot vervroegde verkiezingen in oktober, de keuze voor een linkse kandidaat tot nieuwe leider van de socialistische partij in Spanje en, last-but-not-least, de aankondiging van vervroegde verkiezingen op 8 juni door premier May in het Verenigd Koninkrijk. De Britse peilingen gaven aan dat de Conservatieven mogelijk geen absolute meerderheid zullen behalen.