duurzaam beleggen bij
a.s.r. vermogensbeheer

Marktontwikkelingen april 2019: een goede start van het tweede kwartaal, na een bijzonder goed eerste kwartaal

geplaatst op 08-05-2019 door Ronald

April was een goede maand voor aandelen en bedrijfsobligaties. Veilige staatsobligaties behaalden licht negatieve rendementen door gestegen rentes. De Duitse 10-jaars rente noteerde eind april weer net boven nul (+0,01%, eind maart -0,07%). Credit spreads op bedrijfsobligaties daalden verder en presteerden daarom beter dan staatsobligaties. Aandelen behaalden flink positieve rendementen. Nadat vastgoed in het eerste kwartaal de hoogste rendementen had behaald, behaalde deze categorie nu negatieve rendementen. Van de regio’s behaalden Amerikaanse aandelen wederom de hoogste rendementen. De rendementen van de verschillende beleggingscategorieën waren als volgt:

Economische groeicijfers over eerste kwartaal vallen mee

Zeker na de recente neerwaartse bijstellingen van de economische groeiverwachtingen voor 2019 door o.a. het IMF en de ECB, vallen de groeicijfers over het eerste kwartaal juist mee. In de VS bedroeg de BBP-groei 3,2% op kwartaalbasis geannualiseerd, tegen een verwachte 2,3%. In de eurozone kwam de economische groei over het eerste kwartaal uit op 1,2% jaar-op-jaar, licht boven de verwachte 1,1% en gelijk aan het (opwaarts bijgestelde) groeicijfer over het vorige kwartaal. De Chinese groei bleef in het eerste kwartaal van 2019 onveranderd op 6,4% jaar-op-jaar, terwijl een verdere groeivertraging naar 6,3% was voorzien.

Nog geen recessie in zicht

Voorlopende indicatoren wijzen er niet op dat de komende tijd alsnog een sterke groeivertraging in het verschiet ligt. Ondanks de verzwakking van indicatoren voor producentenvertrouwen wereldwijd (maar met name in de eurozone) in de afgelopen maanden, blijven deze overal nog altijd boven de 50-punten grens, wat wijst op een aanhoudende licht bovengemiddelde groei in o.a. de VS en China. De belangrijkste uitzondering is de eurozone, waar het producentenvertrouwen in de industrie tot onder 50 punten is gedaald, maar in ieder geval is deze indicator afgelopen maand niet verslechterd. Daarbij blijft het producentenvertrouwen in de dienstverlening wel nog altijd bovengemiddeld hoog.
De economische groeivooruitzichten worden ondersteund door de redelijke tot goede ontwikkeling van het vertrouwen van consumenten, wat weer vooral te danken lijkt aan de gunstige ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Dit is het meest duidelijk zichtbaar in de VS, waar de werkloosheid in april is gedaald tot 3,6% (het laagste niveau sinds september 1969), maar ook in de eurozone is de werkloosheid gestaag verder gedaald tot inmiddels 7,7%, het laagste niveau sinds het uitbreken van de kredietcrisis in 2008.

Inflatiebeeld in april ook beter dan verwacht

Niet alleen qua economische groeivooruitzichten, ook voor wat inflatie betreft komen recente cijfers overwegend hoger uit dan verwacht. Dit geldt met name voor de eurozone, waar de inflatiedruk (‘headline CPI’) in april is opgelopen van 1,4% naar 1,7% jaar-op-jaar. In Duitsland bedroeg de stijging van de consumentenprijzen in april zelfs 2,0% jaar-op-jaar, tegen 1,3% de maand ervoor. Deze onverwacht sterke stijgingen zijn waarschijnlijk mede toe te schrijven aan de ontwikkeling van de olieprijs in de afgelopen maanden (+30% sinds begin januari) , maar ook de kerninflatie (‘core CPI’) in de eurozone kwam in april met 1,2% jaar-op-jaar ruimschoots hoger uit dan de maand ervoor (0,8%) en ook hoger dan verwacht (1,0%).
Niet alleen in Europa, ook in Japan kwam de inflatie in april hoger uit dan verwacht: 1,4% jaar-op-jaar voor de ‘headline’ inflatie, en 1,3% voor de ‘kern’-inflatie, tegen respectievelijk 0,9% en 1,1% in maart. Naar verwachting zal ook in de VS en China de inflatie in april hoger uitkomen dan in maart. De sterke ontwikkeling van de arbeidsmarkt en de daarmee samenhangende oplopende loondruk, zullen ook in de komende maanden naar verwachting blijven bijdragen aan de inflatiedruk.