waarmee kunnen
wij u helpen?

marktontwikkelingen april 2018

geplaatst op 14-05-2018 door Ronald

Aandelen weer eens in de plus

Na de voor beleggers in aandelen teleurstellende maanden februari en maart volgde er in april een herstel. In dollars gemeten bedroeg het rendement van de MSCI Wereld Aandelenindex 1,1%. Omdat de dollar ten opzichte van de euro met 1,8% in waarde steeg, kwam het rendement in euro’s uit op 3,0%. In alle regio’s was er een positief resultaat. Europa scoorde met 4,6% het hoogste rendement. Ook Europese onroerend goedaandelen deden het met een plus van 4,2% goed. Emerging markets behaalden met 1,4% het laagste rendement. De wisselkoersen van diverse opkomende landen kwamen onder druk. De kapitaalmarktrente van de eurozone steeg en dat zorgde voor een min van 0,4% voor staatsobligaties. Nadat de swap- en creditspreads in de vorige maanden flink waren toegenomen, trad de afgelopen maand een stabilisatie op. Ook omdat indices van investment grade bedrijfsobligaties en high yield obligaties een lagere rentegevoeligheid hebben dan die van staatsobligaties behaalden deze categorieën een hoger rendement.

De rendementen van de verschillende beleggingscategorieën waren als volgt:Kapitaalmarktrentes omhoog

Afgelopen maand is de 10-jaars Duitse staatsrente met 6 basispunten gestegen tot 0,56%. De rentecurve is steiler geworden: De 5-jaars rente is met 4 basispunten toegenomen en de 2-jaars met 2. In de overige kernlanden van de eurozone was sprake van een ongeveer even grote stijging van de rente. De meeste perifere landen deden het iets minder goed. De grootste rentestijgingen deden zich voor in Slovenië (+12 basispunten) en Cyprus (+42). Griekenland was met een rentedaling van ca. 45 basispunten de belangrijkste uitzondering. De Griekse premier Tsipras sprak de verwachting uit dat het land binnenkort weer zonder steun van de Europese Unie kan. De Duitse overheid meldde onder voorwaarden open te staan voor schuldreductie. Ook Italië presteerde relatief goed. De rente bleef er gelijk, ondanks zeer stroef verlopende coalitieonderhandelingen. Spanje liep in pas met de kernlanden. Het land kreeg een steun in de rug van een opwaardering van de rating. Nadat in maart Standard & Poor’s de kredietwaardigheid van Spanje naar boven toe had bijgesteld volgde in april Moody’s. De rating ging bij dit ratingbureau van Baa2 naar Baa1. In navolging van de Spaanse staat kregen diverse Spaanse banken een upgrade van zowel S&P als Moody’s.

Geopolitieke spanningen

Ook in april werd het sentiment op de financiële markten voor een belangrijk deel bepaald door de dreigende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. In de tweede helft van de maand werd de stemming van beide kanten minder grimmig. Volgens Trumps economisch adviseur Kudlow is er geen sprake van een handelsoorlog maar gaat het slechts over voorstellen en onderhandelingen die nog lang gaan duren. De Chinese leider Xi Jinping pleitte voor een dialoog in plaats van een confrontatie. Ook rondom Noord-Korea verbeterde de sfeer. Naar verluidt wil Kim Jong Un stoppen met nucleaire testen. Daarnaast meldden Noord- en Zuid-Korea te streven naar vrede tussen de twee landen voor het einde van het jaar. Ook werden er bezoeken ingepland tussen Noord-Korea en China en tussen Noord-Korea en de VS. De spanningen tussen de VS en Rusland namen toe als gevolg van de gifgasaanval in Syrië en de raketaanval van de VS als reactie daarop. Aan het einde van de maand was er de kwestie van het niet langer steunen van de nucleaire deal met Iran door de regering Trump. Mede hierdoor steeg de olieprijs tot een 3-jaars hoogtepunt.

Groei en inflatie in de VS

In het eerste kwartaal van 2018 daalde de groei van het Binnenlands Bruto Product van de VS ten opzichte van het sterke vierde kwartaal van 2017. Afgelopen maand viel de banengroei tegen en steeg de werkloosheid. Ook was het vertrouwen onder inkoopmanagers lager dan verwacht. De meeste economische cijfers van de VS kwamen echter uit boven consensus. Dit gold bijvoorbeeld voor de detailhandelsverkopen, het consumentenvertrouwen, de industriële productie en de huizenverkopen. De inflatie steeg volgens verwachting tot 2,4% op jaarbasis en de kerninflatie (exclusief energie en voedsel) tot 2,1%. Het gemiddelde uurloon nam net als vorige maand met 2,7% op jaarbasis toe. De Amerikaanse centrale bank gaf aan dat de vooruitzichten voor de economische groei zijn verbeterd en sprak het vertrouwen uit dat de inflatie zal toenemen. De leden van het beleidscomité neigden naar een iets snellere verkrapping dan voorheen. Als gevolg van het risico op inflatie kwam de Amerikaanse 10-jaars rente voor het eerst sinds 2014 boven de 3% uit.

Einde QE in zicht

In de eurozone was er de afgelopen maanden sprake van een groeiafzwakking. In april waren de winkelverkopen en de industriële productie beneden verwachting. De vooruitlopende indicatoren wezen echter op herstel. Zowel het consumentenvertrouwen als het ondernemersvertrouwen kwamen hoger dan verwacht uit. De werkloosheid ging conform verwachting omlaag. De zogeheten lending survey van de ECB gaf een doorgaande stijging van de vraag naar krediet bij consumenten en bedrijven aan en een verwachte versoepeling van de kredietvoorwaarden door banken. De inflatie steeg tot 1,3% op jaarbasis, waarbij de kerninflatie gelijk bleef op 1,0%. De Europese Centrale Bank liet het beleid onveranderd. Volgens de ECB suggereren de meest recente economische cijfers een kleine groeiafzwakking maar ze zijn nog steeds bovengemiddeld en gedeeltelijk veroorzaakt door tijdelijke factoren. Verschillende beleidsmakers gaven aan dat er nog steeds veel stimulus nodig is om de inflatie op het gewenst niveau te krijgen. Een van hen, Nowotny, meldde dat de centrale bank de depositorente kan verhogen van -0,4% naar -0,2% als een eerste stap van normalisatie van het monetaire beleid. Dit leidde tot onrust op de obligatiemarkt. De ECB liet daarop weten dat Nowotny niet namens het hele beleidscomité sprak en dat er nog geen besluiten zijn genomen. Men lijkt het nochtans eens te zijn over de beëindiging van het obligatie-opkoopprogramma (QE) dit kalenderjaar. Zeer waarschijnlijk komt hier in de zomer meer duidelijkheid over.