duurzaam beleggen bij
a.s.r. vermogensbeheer

marktontwikkelingen april 2016

geplaatst op 06-05-2016 door Ronald

Voor de wereldwijde aandelenbeurzen was april een positieve maand. De MSCI World Index steeg, in dollars gemeten, met 1,6%. Omdat de dollar ten opzichte van de euro met 0,5% in waarde afnam kwam het rendement in euro’s uit op 1,1%. De rente op staatsobligaties van de eurozone steeg. Deze beleggingscategorie behaalde een rendement van -1,1%.

De MSCI Europe Index steeg met 1,9% en was daarmee de best presterende aandelenregio. Europees beursgenoteerd vastgoed bleef hierbij achter. De MSCI Europese Onroerend Goed Index daalde met 1,0%. Investment grade bedrijfsobligaties kenden een licht positief rendement van 0,2%. Dit was te danken aan de relatief lage rentegevoeligheid (duration) en het inkomen van de creditspreads. High yield obligaties behaalden, in lijn met aandelen, een rendement van 1,8%.

nieuws3-1

kapitaalmarktrentes gestegen

Afgelopen maand is de lange rente in de eurozone gestegen. De Duitse 10-jaars staatsrente steeg met 12 basispunten tot 0,27%. De rentecurve vervlakte; de Duitse 2-jaars staatsrente bleef nagenoeg gelijk op -0,48%. Op de geldmarkt nam de rente iets af. Het 3-maands euribor-tarief daalde met een basispunt tot -0,25%. De meeste perifere landen kenden een grotere rentestijging dan de kernlanden. De 10-jaars rentes van Spanje, Portugal, Ierland en Italië toonden een toename van tussen de 15 en 27 basispunten. Slovenië en Cyprus deden het met een rentestijging van 5 à 6 basispunten beter dan Duitsland. Griekenland, waar de 10-jaars rente nagenoeg gelijk bleef, was het best presterende euroland op obligatiegebied.

grondstofprijzen in de lift

De grondstofprijzen gingen in april omhoog. Vooral metalen en olie stegen flink in prijs. Koper en goud stegen met een kleine 5% in waarde, zilver met ruim 15%, olie met ruim 20% en ijzererts met meer dan 30%. Een staking bij de olieraffinaderijen in Koeweit, waardoor de dagelijkse productie er met 60% afnam, zorgde voor hogere olieprijzen. Het nieuws dat gesprekken tussen olie-exporterende landen over productiebevriezingen niets opleverden had minder effect. Ook de prijzen voor scheepsvervoer (Baltic Dry Index) stegen fors. Verminderde zorgen over China en de wereldeconomie en het idee dat centrale banken nog lange tijd een ruim beleid zullen voeren waren debet aan de prijsstijgingen.

nieuwsbericht3-2

tegenvallende economische cijfers in de VS

In de Verenigde Staten waren de data over de economische groei per saldo minder goed dan verwacht. Zo kwamen de industriële productie, de detailhandelsverkopen, het consumentenvertrouwen, de orders voor duurzame productiegoederen, de autoverkopen, de constructiebestedingen, de bouwvergunningen en de verkoop van nieuwe huizen beneden verwachting uit. De groei van het BBP over het eerste kwartaal van 2016 bedroeg slechts 0,5% op jaarbasis. Hiertegenover stonden meevallende cijfers over de banengroei, de persoonlijke inkomens, de inkoopmanagersindices en de verkoop van bestaande huizen.

De inflatie en de kerninflatie (exclusief energie- en voedselprijzen) daalden licht, tot respectievelijk 0,9% en 2,2% op jaarbasis.

meevallende cijfers in de eurozone

In de eurozone viel de groei van het BBP over het eerste kwartaal van 2016, jaar-op-jaar gemeten, met 1,6% hoger uit dan was verwacht. Verder was er een groter dan verwachte daling van de werkloosheid, vielen de detailhandelsverkopen en het ondernemersvertrouwen mee en nam de kredietverlening toe. Het consumentenvertrouwen bleef, conform verwachting, gelijk. De belangrijkste tegenvaller was de lagere groei van de industriële productie. De inflatie en de kerninflatie daalden tot respectievelijk -0,2% en 0,7% op jaarbasis.

nieuwe ontwikkelingen in de perifere landen

Net als vorige maand hadden Spanje en Ierland te kampen met moeizaam verlopende coalitiebesprekingen. De Spaanse koning zag geen mogelijkheden voor de vorming van een regering, wat betekent dat er nieuwe verkiezingen komen. De datum wordt 26 juni; 3 dagen na het referendum in Groot-Brittannië over het lidmaatschap van de EU. In Ierland komt er naar alle waarschijnlijk een regering die afhankelijk wordt van gedoogsteun. In Italië werd een fonds ter waarde van ca. 5 EUR miljard opgericht ter ondersteuning van de Italiaanse bankensector. Het fonds, met de naam Atlante, ging voortvarend van start door meer dan 90% van de nieuw uitgegeven aandelen van de bank Popolare Vicenza voor haar rekening te nemen. Tot slot: Griekenland en haar schuldeisers slaagden er niet in om tot overeenstemming te komen over de Griekse staatshuishouding en de financiering daarvan.

geen beleidswijzigingen door centrale banken VS en Japan

De centrale banken bleven wereldwijd een ruim beleid voren. Afgelopen maakten ze een pas op de plaats. In de VS liet de Federal Reserve haar monetaire beleid onveranderd. De centrale bank gaf hierbij niet langer aan bezorgd te zijn over de economische en financiële risico's in de wereld. Verder zag zij een sterkere Amerikaanse arbeidsmarkt, maar ook een lagere groei van de binnenlandse economische activiteiten. Eventuele renteverhogingen zullen geleidelijk plaatsvinden, aldus de Fed. In Japan gaf een nieuw lid van het beleidscomité van de centrale bank aan dat de limieten voor kwantitatieve verruiming (QE) nog lang niet zijn bereikt, dat nieuwe maatregelen een grote omvang moeten hebben en dat het beleid verrassend moet zijn. Het was onverwacht dat de Bank of Japan eind april besloot geen veranderingen in het monetaire beleid door te voeren

ook Europese centrale banken maken pas op de plaats

In het Verenigd Koninkrijk wijzigde de centrale bank het beleid niet, waarbij het Monetary Policy Committee aangaf aan dat er vanwege het naderende referendum voorzichtigheid is geboden. Ook de ECB maakte een pas op de plaats. Ze liet weten dat de inflatie waarschijnlijk nog lang laag zal blijven en dat indien nodig alle beschikbare instrumenten zullen worden gebruikt om de inflatie omhoog te brengen. Het inzetten van 'helikoptergeld' is volgens de ECB problematisch en niet aan de orde. In Zweden liet de Riksbank de rente onveranderd, maar werd wel het aankoopprogramma van obligaties uitgebreid.

helikoptergeld en negatieve rentes veel besproken

Helikoptergeld ofwel het storten van geld op de bankrekening van iedere consument, als drastische maatregel om de economie te stimuleren en de inflatie te verhogen, was afgelopen maand een veelbesproken onderwerp. Het stuitte op veel verzet, ook van centrale bankiers. In Japan gaf Kuroda, de voorzitter van de centrale bank, tegenover het parlement aan dat helikoptergeld onwettig is. Zijn collega Carney van de Bank of England noemde het een piramidespel. Beleidsmakers bij de ECB hadden het over een politiek irrelevante en 'silly' gespreksonderwerp. In kenlanden van de eurozone, zoals Nederland en Duitsland, werd er veel geklaagd over de gevolgen van negatieve rentes voor bijvoorbeeld pensioenfondsen en particuliere spaarders. Het ging zelfs zover dat de Duitse minister van Financiën Schäuble ECB-president Draghi verweet dat een groot deel van de deelstaatsverkiezingswinst van de nieuwe rechts-populistische partij Alternative für Deutschland was te danken aan het centrale bankbeleid.

disclaimer

De in dit nieuwsbericht verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. De informatie is ook niet bedoeld om enig persoon of instantie aan te zetten tot het kopen of verkopen van enig financieel product of dienst, noch is de informatie bedoeld als basis voor een beleggingsbeslissing.

lees hier onze disclaimer