duurzaam beleggen bij
a.s.r. vermogensbeheer

kennisgeving wijziging voorwaarden fondsen per 6 januari 2017

geplaatst op 06-01-2017 door Marc

Kennisgeving besluit tot wijziging voorwaarden ASR Kapitaalmarkt Fonds – Onderwijsbureau Liquiditeiten Fonds

Op 6 december 2016 zijn participanten en AFM geïnformeerd over het voornemen van ASR Vermogensbeheer B.V. om de voorwaarden van het ASR Kapitaalmarkt Fonds – Onderwijsbureau Liquiditeiten Fonds te wijzigen in verband met de wijziging van de Regeling Beleggen en Belenen voor onderwijsinstellingen, nr. WJZ/800938 (6670), houdende regels voor onderwijsinstellingen omtrent het uitzetten van gelden, het aangaan van leningen en het aangaan van verbintenissen voor financiële derivaten.

Vandaag, 6 januari 2017, worden deze wijzigingen doorgevoerd en heet het ASR Kapitaalmarkt Fonds  - Onderwijsbureau Liquiditeiten Fonds met ingang van vandaag het ASR Kapitaalmarkt Fonds – Onderwijs Fonds. Wij verwijzen voor de overige wijzigingen naar het Aanvullend Prospectus en onze eerdere toelichting op dit voornemen.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met René Berenschot (030-2784121/ rene.berenschot@asr.nl) of Marc de Bruijn (030-2784123/ marc.de.bruijn@asr.nl).