duurzaam beleggen bij
a.s.r. vermogensbeheer

Impactinvesteringen: beleggen voor people, planet en profit

geplaatst op 15-07-2019 door Raquel

Eerder dit jaar vonden twee conferenties over impactinvesteren plaats, voor investeerders die zich samen inzetten om de transitie te maken naar een nieuwe, duurzame economie die goed is voor ‘people and planet’. a.s.r. was daarbij en nam deel aan een tweetal paneldiscussies. Waarom? Omdat wij geloven dat we met de juiste investeringskeuzes zowel financieel rendement kunnen bereiken als impact op sociaal vlak en het klimaat. En dus kiezen we voor impactinvesteringen, wat dat is investeren in de lange termijn.

Financiële doelen en ethische principes

Al in 2007 hebben we een beleid geformuleerd waarbij we ons niet alleen meer baseren op financiële overtuigingen maar waarin ethische principes ook een rol spelen. Zo investeren we sindsdien niet meer in de tabaksindustrie of wapensector. Later kwamen daar meerdere industrieën en sectoren bij zoals de nucleaire sector, steenkool en bruinkool maar ook teerzanden en olie schalie. Bovendien sluiten we bedrijven uit met controversieel management op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden en het milieu.

Hoge ESG-score bij toekomstbestendige bedrijven

Gelijktijdig werd de ESG-integratie als criterium aan ons investeringsbeleid toegevoegd. Bedrijven worden gescoord volgens de ESG-criteria (Environmental, Social, Governance). Is die score hoog, dan kunnen we besluiten in het betreffende bedrijf te investeren. Omdat ze daarmee voldoen aan onze criteria maar ook omdat wij van mening zijn dat bedrijven die zich nu al hierop onderscheiden, ook beter voorbereid zijn op de toekomst. En dat is interessant voor ons als langetermijninvesteerder omdat hiermee de investeringsrisico’s afnemen terwijl we wel de kansen benutten.

17 SDG’s als uitgangspunt voor impact investeren

Ten slotte beoordelen we de impact van een bedrijf op de maatschappij. Dit doen we via de 17 SDG’s (Sustainable Development Goals). Deze ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’ zijn vastgesteld door de Verenigde Naties als de wereldwijde ontwikkelingsagenda voor 2030. Door de producten en dienstverlening van bedrijven af te zetten tegen deze doelen, selecteren we zo de meest verantwoorde investeringen volgens deze duurzame agenda. Daarbij richt a.s.r. zich met name op vijf SDG’s waaronder goede gezondheid en welzijn, betaalbare en duurzame energie en waardig werk en economische groei. In het verlengde hiervan hebben we ook ons investeringsbeleid aangescherpt met ‘klimaatactie en energietransitie’ als extra criterium.

Van revolutionaire aanpak tot algemene richtlijn

Impactinvesteringen zijn investeringen in bedrijven, organisaties en fondsen om een maatschappelijk verantwoorde impact te realiseren en gelijktijdig financieel rendement te behalen. Zoals onze beleggingen in het bedrijf Fairphone . Deze verantwoorde beleggingsstrategie is zichzelf in de afgelopen jaren steeds meer gaan bewijzen. Zo zien we dat geselecteerde ‘impact bedrijven’ met een gedegen businessmodel zich hebben ontwikkeld tot grotere, duurzame bedrijven die een voorbeeld voor hun sector zijn geworden. Hun eens revolutionaire aanpak is gemeengoed geworden en in sommige gevallen zelfs de algemene richtlijn. Businessmodellen die gebaseerd zijn op sociale of klimaat-gerelateerde ontwikkelingen zoals die van de energietransitie, leiden tot impactinvesteringen waarbij de verwachting is dat de bedrijven die de transitie nu inzetten, de marktleiders van de toekomst zullen zijn.

Kritisch in keuze

In de afgelopen jaren hebben wij als a.s.r. vermogensbeheer kleine, weloverwogen stappen gezet naar een steeds helderder en krachtiger geformuleerd beleid. Het aanbod in impactinvesteringen neemt toe, maar wij blijven kritisch in onze keuzes. Want wordt een ‘groen fonds’ alleen groen verkocht vanuit marketingoverwegingen? Of is het oprecht groen? Een goed voorbeeld hiervan zijn twee impact-fondsen waar we in investeren waarbij de vergoeding die we betalen niet alleen gebaseerd is op financieel rendement, maar ook op niet-financiële doelstellingen: impact op sociaal en klimatologisch vlak.

Impactinvesteringen: investeren in de lange termijn

Door te kiezen voor investeringen in de lange termijn, kiezen we voor zowel een goed financieel resultaat uit beleggingen als voor een goed rendement voor de wereld om ons heen. People, planet en profit dus. Met impactinvesteringen in zorgvuldig geselecteerde bedrijven. En door onze invloed als investeerder aan te wenden door de dialoog aan te gaan of door onze stem uit te brengen tijdens jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen. Want ook dat heeft impact, nu en later.