duurzaam beleggen bij
a.s.r. vermogensbeheer

Hoe verder na de coronacrisis?

geplaatst op 26-06-2020 door Iwan

Naarmate meer instanties ‘corona-scenario’s’ publiceren, begint een duidelijker beeld te ontstaan van de verwachte impact van de coronacrisis. Een gemeenschappelijk kenmerk van deze scenario’s is echter ook dat ze vooral betrekking hebben op 2020 en 2021. Voor beleggers is die horizon eigenlijk te kort om zinvolle beleggingsbeslissingen voor de lange termijn op te baseren. Wat zijn aannemelijke scenario’s voor de jaren daarna, als de eerste effecten van de coronacrisis uitgewerkt zijn?

De rode draad in de ‘corona-scenario’s’

Eerder besteedden we al aandacht aan de ‘corona-scenario’s’ van organisaties als het CPB, de Europese Commissie en het IMF. Naarmate meer instanties met scenario-analyses komen en/of bijgewerkte versies van eerdere scenario’s publiceren, valt daaruit ook steeds beter een rode draad af te leiden. Die is bij benadering als volgt: als gevolg van de coronacrisis maakt de wereldeconomie in 2020 de zwaarste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog door. In 2021 zal naar verwachting een economisch groeiherstel intreden, maar die zal niet sterk genoeg zijn om de ‘verloren’ groei van 2020 goed te maken. Naast een ‘base case’ scenario met deze strekking worden dan veelal een ‘milde’ en een ‘zware’ variant geplaatst. In de ‘milde’ variant treedt een economisch herstel niet pas in 2021 in, maar al vanaf de zomer van 2020, oftewel ongeveer vanaf nu. Een ‘zwaar’ scenario gaat er meestal vanuit dat er nog een ‘tweede golf’ van het coronavirus optreedt vanaf het najaar van 2020. Economisch herstel valt in een dergelijk scenario op zijn vroegst in de loop van 2021 te verwachten, en wordt dan vaak gekoppeld aan het beschikbaar komen van een vaccin of medicijn. Een uitgewerkte (en bijgewerkte) versie van wat een dergelijke scenario-analyse voor de Nederlandse economie betekent, is terug te vinden op de website van het Centraal Planbureau (CPB): 

Hieronder leest u de hele nieuwsbrief.