duurzaam beleggen bij
a.s.r. vermogensbeheer

Februari 2021: de R (van reflatie) is in de maand

geplaatst op 08-03-2021 door Iwan

Waar financiële markten aan het begin van het jaar nog een beetje zoekende leken naar richting, overheerste in februari duidelijk één thema: ‘reflatie’. De verwachting dat de inflatiedruk in de loop van 2021 zal oplopen pakte goed uit voor aandelen, maar zette de koersen van staatsobligaties onder druk.

Reflatie

Februari 2021 leverde op veel markten opvallende koersuitslagen op, maar de meest wezenlijke was waarschijnlijk wel de rentestijging op obligatiemarkten, die de koersen van staatsobligaties onder druk zette. De rentes op staatstsobligaties van vrijwel alle grote landen zijn sinds begin dit jaar met enkele tientallen basispunten opgelopen. Rentes op langlopende staatsobligaties stegen harder dan die op kortlopende staatsobligaties, met in obligatieterminologie een ‘versteiling van de curve’ tot gevolg. Voor beleggers in Europese staatsobligaties vertaalde dit zich in februari in een negatief rendement van gemiddeld ca. 2%. De hogere renteniveaus drukten ook het rendement op bedrijfsobligaties, maar daar zorgde hogere risicobereidheid onder beleggers voor enige compensatie, zodat het verlies op Europese bedrijfsobligaties in februari beperkt bleef tot ca. 1%. De meer risicovolle Europese ‘high yield’-bedrijfsobligaties leverden zelfs nog een licht positief rendement op van ca. 0,5%.

Lees het hele artikel via de downloadknop hieronder.