waarmee kunnen
wij u helpen?

Duurzaam vermogensbeheer; voor rendement én het klimaat

geplaatst op 12-06-2019 door Raquel

Als vermogensbeheerders zetten wij ons in voor een beter klimaat. Maar waarom? We zijn immers beleggers. Rendement komt dan toch op de eerste plaats… En dat klopt, wij streven inderdaad naar het optimale rendement. Alleen wat dat rendement is en hoe we dat kunnen realiseren, daar zit meer achter dan alleen een financieel verhaal.

Risico’s en kansen

Als a.s.r. Nederland zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid en van het belang dat wij hebben in al onze functies zoals vermogensbeheerder en verzekeraar. Wij zien de klimaatverandering als een direct risico voor onze bedrijfsvoering; zowel aan de schades die we moeten vergoeden maar ook aan de waardevermindering van onze investeringen. En gelijktijdig zien we de vele kansen die ontstaan als mensen opstaan en actie nemen tegen die klimaatverandering.

Bijdragen aan een betere wereld

Niets doen is dus geen optie; niet vanwege onze zakelijke belangen. Maar ook niet vanwege onze morele overtuiging dat we er alles aan moeten doen om bij te dragen aan een betere wereld. Voor mensen en het milieu. En daarom zetten we ons in voor de energietransitie, willen we onze CO2-footprint verkleinen met de ambitie om de opwarming van de aarde tot een maximale stijging van 1,5 graad Celsius te beperken.

Duurzaam beleggingsbeleid strategisch toegepast

Die inzet vanuit a.s.r. vermogensbeheer is helder geformuleerd en gedurende de afgelopen jaren steeds verder aangescherpt. Zo werden in 2016 ‘klimaatverandering’ en ‘energietransitie’ als expliciete criteria toegevoegd aan ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat passen we strategisch toe.

Hoge ESG-score

Bedrijven die een hoge ESG-score (Environmental, Social and Governance) halen, hebben onze voorkeur. Met analyses bepalen we welke bedrijven positief scoren in hun klimaatbijdrage. Hiervoor wordt onder meer gekeken naar de producten en diensten die ze leveren, hoe klimaatdoelen in de bedrijfsstrategie verweven zijn en worden de risico’s van de klimaatimpact beoordeeld.
Ook zetten we ons aandeelhouderschap in om milieubescherming te promoten bij bedrijven die betrokken kunnen zijn bij omstreden milieuzaken. Dit doen we met ons stemrecht maar ook door het gesprek aan te gaan met het bedrijfsmanagement of door bepaalde ESG-onderwerpen op de agenda van beleidsmakers, organisaties en de overheid te zetten.

Uitsluiting van bedrijven

Bedrijven die niet conform onze uitgangspunten opereren, kunnen uitgesloten worden van onze beleggingsportfolio’s. Dit kan gaan om bepaalde sectoren zoals de olie schalie en steenkool. Maar het kunnen ook bedrijven zijn die ernstige milieudelicten begaan of de mensenrechten niet respecteren.

Impactinvesteringen

Met impactinvesteringen, beleggingen waarmee een maatschappelijk positieve impact én een financieel rendement beoogd wordt, ondersteunen we bedrijven en projecten met milieuvoordelen.

CO2-footprint

Naast de genoemde uitgangspunten waarmee we bedrijven en organisaties willen stimuleren om zich ook in te zetten voor een betere wereld, willen we ook de CO2-footprint van onze beleggingen verkleinen. Om zo een klimaatbestendige beleggingsportefeuille te creëren. De vraag op dit moment is echter nog hoe je die footprint bepaalt. Er is namelijk nog geen wereldwijd geaccepteerde rekenmethode om die CO2-impact te berekenen. Daar werken we wel aan, met 13 andere Nederlandse financiële instellingen verenigd in de PCAF (Platform Carbon Accounting Financials).

Een argument tegen het waarderen van een beleggingsportefeuille op basis van de CO2-footprint, is dat het gebaseerd is op de huidige uitstoot. Maar dat het niet kijkt naar toekomstige oplossingen; de bedrijven die nu al bezig zijn met methodes om de CO2-uitstoot te verlagen, de potentiële marktleiders van de toekomst. Wij onderkennen deze tekortkoming in de huidige rekenmethode en hanteren daarom niet alleen deze footprint als uitgangspunt voor onze beleggingskeuzes, maar nemen ook de mate waarin bedrijven bezig zijn met de energietransitie mee . Zodat we met al die informatie een weloverwogen keuze kunnen maken waarin ook de inzet en impact die bedrijven maken op het gebied van energie, klimaat en mensen wordt meegenomen.

Een beter rendement is meer dan financiën alleen

Onze inzet voor een beter klimaat is dus gericht op een beter rendement. Een rendement dat meer is dan financieel gewin maar ook goed is voor mens en milieu op de lange termijn. Daar hebben we uitgangspunten voor geformuleerd die we continu aanscherpen. Zodat we steeds dichter bij een klimaatbestendige portefeuille komen en een maatschappij waarin duurzaam ondernemen de norm wordt.