duurzaam beleggen bij
a.s.r. vermogensbeheer

carbon bubble vereist "groenere" beleggingskeuzes

geplaatst op 27-02-2017 door Raquel

Op de klimaattop in 2015 gingen circa 200 landen akkoord met

  1. het terugdringen van de CO2uitstoot en
  2. de opwarming van de aarde beperken tot max. +2⁰C , met +1,5⁰C als streefwaarde.

Door klimaatverandering zijn de gevolgen voor mens en natuur groot. Daarnaast zullen schades door opwarmingseffecten steeds vaker voorkomen. Daarom is een snelle overgang van fossiele naar hernieuwbare energie noodzakelijk, hoewel een optimale CO2 reductie nog toekomstmuziek lijkt. Regelgeving en subsidiëring moeten meer richting geven maar de snelheid waarin dit gebeurt, vervult een sleutelrol, Het nog resterende CO2-budget dat hoort bij het ambitieuze klimaatdoel is maar liefst 5 maal kleiner dan alle olievoorraden op aarde. Er is dus sprake van een grote onbruikbare voorraad fossiele brandstoffen en vormt daarmee een “zeepbel” die op knappen staat (‘carbon bubble’).

Overtollige fossiele brandstofvoorraden hebben een enorm afschrijvingspotentieel. De negatieve gevolgen voor de financiële stabiliteit van veel bedrijven en uiteindelijk de economische groeiverwachtingen zijn nog lang niet op het netvlies van de meeste marktpartijen gebrand. De risico’s van een gedwongen versnelde energietransitie. voor de beleggingsportefeuille moeten dan ook niet onderschat worden. Deze overgang biedt echter ook de mogelijkheid om tijdig in te spelen op het verder verduurzamen van de a.s.r. beleggingsportefeuille. Belangrijke vervolgstap hierbij is het verder onderzoeken en meten van de carbonvoetafdruk. We kijken ook naar “vergroening” in de verschillende beleggingscategorieën. Bedrijven die het meeste van hun omzet uit schone technologieën en energie-efficiency halen, zouden goed kunnen profiteren op lange(re) termijn. Daarnaast zien we diverse alternatieve energiebronnen- en oplossingen opkomen, die momenteel nog vrijwel niet worden toegepast. Dit kunnen in de nabije toekomst via diverse duurzame initiatieven interessante beleggingsmogelijkheden worden.

Als u meer wilt weten over het thema ‘carbon bubble’ en het streven naar CO2 reductie van a.s.r. Vermogensbeheer kunt u hieronder in de grijze balk het volledige onderzoek downloaden.