duurzaam beleggen bij
a.s.r. vermogensbeheer

a.s.r. kapitaalmarkt fonds - onderwijs fonds

speciaal voor onderwijs, gericht op aantrekkelijk rendement

 

Onderwijsinstellingen zoeken mogelijkheden om hun tegoeden weg te zetten tegen een aantrekkelijk, liefst positief rendement en zonder al te grote risico’s. Ze moeten daarbij rekening houden met de Regeling Beleggen, lenen en derivaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Speciaal voor hen is er sinds september 2011 het a.s.r. kapitaalmarkt fonds – onderwijs fonds.

uniek fonds

  • voldoet volledig aan Regeling Beleggen, lenen en derivaten
  • breed gespreide portefeuille eersteklas obligaties
  • gericht op een aantrekkelijk rendement
  • duurzaam
  • wekelijks in- en uitstappen, lage kosten
  • Raad van Advies nauw betrokken bij fonds

voldoet volledig aan Regeling Beleggen, lenen en derivaten

Het a.s.r. kapitaalmarkt fonds – onderwijs fonds is het enige fonds, dat veilig en breed gespreid belegt in eersteklas vastrentende waarden die allen voldoen aan de Regeling Beleggen, lenen en derivaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

brede spreiding, laag risico

Met het fonds spreidt u uw risico over ruim dertig eersteklas debiteuren en obligaties. Op elk van de obligaties in het fonds geldt een hoofdsomgarantie op de einddatum. De koers van de obligaties en dus ook van het fonds fluctueert. U kunt het fonds gebruiken voor het wegzetten van gelden die u voor een wat langere termijn (vanaf één jaar) kunt missen.

aantrekkelijk rendement, duurzaam

Het a.s.r. kapitaalmarkt fonds – onderwijs fonds is gericht op het behalen van een aantrekkelijk rendement en streeft vanaf de start in 2011 naar een rendement dat ruim hoger ligt dan dat op spaarrekeningen. Het rendement kun u hier volgen.

Alle obligaties in het fonds voldoen aan de hoge duurzaamheidseisen die a.s.r. voor al haar beleggingen hanteert. 

Het fonds promoot duurzaamheidskenmerken doordat bij het nemen van de beleggingsbeslissingen een duurzaamheidsbeleid wordt toegepast. Meer informatie hierover vindt u in het prospectus.

gemak, lage kosten

Wekelijks is het mogelijk om in- of uit te stappen. Hierdoor blijft het ingelegde geld snel beschikbaar. De kosten liggen op een laag niveau. Per 1 januari 2020 is de beheervergoeding verlaagd naar 0,15%; deze is verwerkt in de koers van het fonds. Minimumbedrag voor deelname is € 100.000.

Raad van Advies

Een Raad van Advies, werkzaam in het onderwijs, is nauw betrokken bij de ontwikkelingen van het a.s.r. kapitaalmarkt fonds – onderwijs fonds.