waarmee kunnen
wij u helpen?

a.s.r. kapitaalmarkt fonds - onderwijs fonds

speciaal voor onderwijs, 100% BenB-proof

Als onderwijsinstellingen overtollige middelen wegzetten horen ze rekening te houden met de Regeling Beleggen en belenen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Speciaal voor hen is er het a.s.r. kapitaalmarkt fonds - onderwijs fonds. Dit fonds bestaat sinds september 2011. Deelname was voorbehouden aan een specifieke groep relaties. Met ingang van 6 januari 2017 is dit unieke fonds opengesteld voor alle instanties die de Regeling BenB horen te volgen.

  • uniek fonds
  • voldoet aan Regeling Beleggen en Belenen
  • breed gespreide portefeuille eersteklas obligaties
  • gericht op een aantrekkelijk rendementwekelijks in- en uitstappen, lage kosten

veilig, goed gespreid

Het a.s.r. kapitaalmarkt fonds - onderwijs fonds belegt veilig en breed gespreid in eersteklas vastrentende waarden en voldoet aan de Regeling Beleggen en Belenen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. U kunt het fonds gebruiken voor het wegzetten van gelden die u voor een wat langere termijn (vanaf één jaar) kunt missen. De koers van het fonds fluctueert.

gemak, lage kosten, aantrekkelijk rendement

Het a.s.r. kapitaalmarkt fonds - onderwijs fonds is gericht op het behalen van een aantrekkelijk rendement. Wekelijks is het mogelijk om in- of uit te stappen. Hierdoor blijft het ingelegde geld snel beschikbaar. De kosten liggen op een laag niveau. Minimumbedrag is € 100.000.