duurzaam beleggen bij
a.s.r. vermogensbeheer

a.s.r. kapitaalmarkt fonds - financial bond fonds

Dit fonds wordt niet meer actief aangeboden. De laatste participant is eind december 2019 uitgetreden. Er wordt een liquidatieverslag (in combinatie met jaarverslag 2019) gemaakt en dit zal te zijner tijd worden gepubliceerd.