waarmee kunnen
wij u helpen?

a.s.r. kapitaalmarkt fonds - financial bond fonds

brede spreiding over eersteklas banken

  • zekerheid staat voorop
  • maar rendement en flexibiliteit zijn ook belangrijk
  • u laat de keuze graag over aan ervaren beheerders
  • brede spreiding in eersteklas bankobligaties
  • geschikt voor een beleggingshorizon van circa één tot drie jaar
  • wekelijks in- en uitstappen
  • jaarlijkse uitkering
  • aantrekkelijk rendement

a.s.r. kapitaalmarkt fonds - financial bond fonds

Het a.s.r. kapitaalmarkt fonds - financial bond fonds belegt hoofdzakelijk in bankobligaties. Deze bieden – zeker in vergelijking met staatsleningen – een aantrekkelijk rendement. Het fonds past strenge selectiecriteria toe: er wordt gekozen voor eersteklas banken. Om risico's te beperken worden de beleggingen breed gespreid en uitsluitend in euro’s belegd.

voor wie geschikt?

Deelnemers van het a.s.r. kapitaalmarkt fonds - financial bond fonds zijn onder meer gemeenten, provincies, zorginstellingen, scholen en stichtingen. Het a.s.r. kapitaalmarkt fonds - financial bond fonds past bij een wat langere beleggingshorizon: denk hierbij aan een termijn van één tot drie jaar.

flexibel

Het geld staat niet vast. U kunt wekelijks in- of uitstappen, tegen de dan geldende koers. Jaarlijks doet het fonds een uitkering. Die kunt u gebruiken of kosteloos herbeleggen. De koersontwikkeling en het rendement volgt u via onze website. Ook houden we u op de hoogte met transparante, duidelijke rapportages.

duurzaam

Het a.s.r. kapitaalmarkt fonds - financial bond fonds belegt duurzaam en conform de richtlijnen van de Wet Fido. De koers van het fonds fluctueert; er is geen sprake van een hoofdsomgarantie. Minimum deelname is € 100.000.