duurzaam beleggen bij
a.s.r. vermogensbeheer

a.s.r. kapitaalmarkt fonds - APPA fonds

wethouders en andere politieke ambtsdragers

De wet APPA regelt het pensioen en de sociale zekerheid van ministers, staatssecretarissen, leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, burgemeesters en wethouders, gedeputeerden bij provincies, commissarissen van de koning, leden en (parttime) voorzitter van het dagelijkse bestuur van een waterschap. Het a.s.r. kapitaalmarkt fonds – APPA fonds heeft de volgende kenmerken:

  • strikte eisen
  • optimale spreiding
  • unieke oplossing
  • flexibele pensioenopbouw
  • goed renderend
  • lage kosten
  • verantwoorde en flexibele pensioenopbouw

duurzaamheid

Het fonds promoot duurzaamheidskenmerken doordat bij het nemen van de beleggingsbeslissingen het duurzaamheidsbeleid van de Beheerder wordt toegepast. Meer informatie hierover vindt u in het prospectus.

strikte eisen

De APPA stelt strikte eisen aan hoe gemeenten en andere overheden pensioengelden horen weg te zetten. Zo stelt deze wet bijvoorbeeld dat gemeenten eigen risicodragers zijn als het gaat om het uitkeren van opgebouwde pensioenen. Bij pensioenopbouw staat zekerheid voorop. Daarom geldt naast de APPA ook de Wet fido, waarin is vastgelegd aan welke eisen de pensioenopbouw moet voldoen.

unieke oplossing

Samen met VNG Verzekeringen maakte a.s.r. vermogensbeheer speciaal voor de APPA een unieke oplossing: het a.s.r. kapitaalmarkt fonds – APPA fonds. In dit fonds worden de afzonderlijke pensioenbedragen van de deelnemers samengevoegd in een zogenaamde ‘pool’. Gepoold beleggen biedt grote voordelen door schaalvergroting en optimale spreiding.

flexibele pensioenopbouw

Met het a.s.r. kapitaalmarkt fonds – APPA fonds heeft u optimale flexibiliteit. Zo kunt u kosteloos inleggen wanneer dit nodig is. Bijvoorbeeld als er nieuwe wethouders worden aangesteld. U kunt maandelijks zonder kosten gelden onttrekken.

goed renderend

Streven bij het a.s.r. kapitaalmarkt fonds – APPA fonds is een zo hoog mogelijk rendement op lange termijn. Het fonds belegt in zeer betrouwbare vastrentende waarden conform de Wet fido. De beleggingen worden afgestemd op de pensioenverplichtingen van de deelnemers. En de kosten liggen op een laag niveau.