duurzaam beleggen bij
a.s.r. vermogensbeheer

a.s.r. hypotheekfonds

a.s.r. verstrekt al ruim 60 jaar hypotheken op de Nederlandse markt. In 2020 verwachten we voor circa € 5 miljard aan nieuwe hypotheekleningen te verstrekken. Vanaf begin 2017 is het voor beleggers mogelijk om deel te nemen in een dwarsdoorsnede van de a.s.r. hypotheekproductie. Het doel van het ASR Hypotheekfonds is om op de lange termijn een stabiele en directe inkomstenstroom te genereren voor de participanten.

Het ASR Hypotheekfonds verkrijgt een representatieve doorsnede van de hypotheken die recent door ASR Levensverzekering N.V. (label WelThuis) zijn afgesloten hypotheken tegen een nominale waarde van 100% (niet langer dan 60 dagen geleden gepasseerd bij de notaris). Onderpand voor de leningen zijn particuliere Nederlandse woonhuizen. Alle overgenomen vorderingen zijn onderworpen aan de strenge selectiecriteria van het ASR Hypotheekfonds. De belangrijkste selectiecriteria zijn:

  • 1e recht van hypotheek;
  • een rentevast periode van langer dan 5 jaar;
  • loan to value (LTV) van maximaal 100%, bij ESG financiering maximaal 106%;
  • geen spaarhypotheken;
  • maxima voor aflossingsvrije percentages.

Duurzaamheid

Het fonds promoot duurzaamheidskenmerken doordat het de portefeuille optimaliseert rondom energie efficiëntie van huizen en toegang tot de woningmarkt tracht de bevorderen voor starters. Meer informatie hierover is beschikbaar in Annex VI van het informatie memorandum.

Twee subfondsen

Het ASR Hypotheekfonds is een fonds voor gemene rekening en biedt keuze uit twee subfondsen met een eigen risicoprofiel:

  • Het ASR Hypotheekfonds NHG. In dit subfonds worden alleen hypothecaire vorderingen opgenomen met Nationale Hypotheek Garantie (laag risicoprofiel).
  • Het ASR Hypotheekfonds non-NHG. In dit subfonds worden alleen hypothecaire vorderingen opgenomen zonder Nationale Hypotheek Garantie (hoger risicoprofiel, hoger rendement).

Subfonds NHG heeft een impliciete rating van AAA en subfonds non-NHG een impliciete rating van AA.

Participeren in het ASR Hypotheekfonds biedt een aantrekkelijk rendement. Rendementen zijn op langere termijn hoger dan het rendement op een Nederlandse staatslening, met een relatief laag risicoprofiel. De gemiddelde duration is circa 10 jaar. Over de afgelopen jaren zijn er binnen het fonds geen verliezen geweest.

Voor koersinformatie klik hier: Koersen en rendement

Gestructureerd proces

Het proces is goed gestructureerd en liquiditeit heeft bijzondere aandacht. Participanten kunnen de keuze maken om rente en/of (vervroegde) aflossingen op maandbasis uitgekeerd te krijgen in plaats van te herbeleggen. Reguliere en vervroegde aflossingen die bestemd zijn voor een herbelegging, kunnen worden gebruikt voor het overnemen van participaties van uittredende participanten. Er wordt geen gebruik gemaakt van derivaten en liquiditeiten worden zo min mogelijk aangehouden. Het fonds heeft geen benchmark: we vergelijken de resultaten met de ontwikkeling van de swapcurve. Kosten van het fonds zijn gefixeerd, participanten betalen een all-in fee. Medio 2020 is de omvang van het fonds ruim € 5,7 miljard. We verwachten dat het fonds eind 2020 een omvang van zal hebben van circa € 6 miljard.