waarmee kunnen
wij u helpen?

a.s.r. hypotheekfonds

a.s.r. verstrekt al ruim 60 jaar hypotheken op de Nederlandse markt. Jaarlijks gaat het om een bedrag van circa € 2 miljard. Vanaf medio 2017 is het voor beleggers mogelijk om deel te nemen in een dwarsdoorsnede van de a.s.r. hypotheekproductie.

Het ASR Hypotheekfonds biedt beleggers de mogelijkheid te investeren in Nederlandse particuliere woninghypotheken. Het doel van het ASR Hypotheekfonds is om op de lange termijn een stabiele en directe inkomstenstroom te genereren voor de participanten.

Het ASR Hypotheekfonds is een fonds voor gemene rekening en biedt keuze uit twee subfondsen met een eigen risicoprofiel:

  • Het ASR Hypotheekfonds met NHG-garantie. In dit subfonds worden alleen hypothecaire vorderingen opgenomen met Nationale Hypotheekgarantie (laag risicoprofiel);
  • Het ASR Hypotheekfonds zonder NHG-garantie. In dit subfonds worden alleen hypothecaire vorderingen opgenomen zonder Nationale Hypotheekgarantie (hoger risicoprofiel, hoger rendement).

Subfonds NHG heeft een impliciete rating van AA+ en subfonds niet-NHG een impliciete rating van AA minus.
Participeren in het ASR Hypotheekfonds biedt een aantrekkelijk rendement. Rendementen zijn op langere termijn hoger dan het rendement op een Nederlandse staatslening, met een relatief laag risicoprofiel. De gemiddelde duration zal naar verwachting circa 7 tot 8 jaar zijn. Het defaultpercentage is in vergelijking met de markt bijzonder laag. Voor 2018 wordt een defaultrate van minder dan 0,01% verwacht.

Het proces is goed gestructureerd en liquiditeit heeft bijzondere aandacht:

  • Participant kan de keuze maken om rente en (vervroegde) aflossingen op maandbasis uitgekeerd te krijgen in plaats van te herbeleggen;
  • Reguliere en vervroegde aflossingen die bestemd zijn voor een herbelegging, kunnen worden gebruikt voor het overnemen van participaties van uittredende participanten.

Het ASR Hypotheekfonds belegt in Nederlandse hypothecaire vorderingen die recent zijn verstrekt door ASR Levensverzekering N.V. Het ASR Hypotheekfonds verkrijgt een representatieve doorsnede van de recent afgesloten hypotheken tegen een nominale waarde van 100% (niet langer dan 60 dagen geleden gepasseerd bij de notaris). Onderpand voor de leningen zijn particuliere Nederlandse woonhuizen. Alle overgenomen vorderingen zijn onderworpen aan de strenge selectiecriteria van het ASR Hypotheekfonds. De belangrijkste selectiecriteria zijn

  • 1e recht van hypotheek,
  • een rentevast periode van langer dan 5 jaar,
  • loan to value (LTV) van maximaal 100%,
  • geen spaarhypotheken en
  • maxima voor aflossingsvrije percentages.

Er wordt geen gebruik gemaakt van derivaten en liquiditeiten worden zo min mogelijk aangehouden. Het fonds heeft geen benchmark: we vergelijken de resultaten met de ontwikkeling van de swapcurve. Kosten van het fonds zijn gefixeerd, participanten betalen een all-in fee.
Begin 2018 was de omvang van het fonds ruim € 600 miljoen en hebben verschillende partijen geïndiceerd dat ze in ieder geval voor nog eens € 500 miljoen gaan deelnemen.