duurzaam beleggen bij
a.s.r. vermogensbeheer

a.s.r. euro bedrijfsobligatie fonds

Top-down beleggingsbeleid vastrentende waarden

Top-down wordt gebruik gemaakt van macro-economische analyses om te anticiperen op de rente- en creditspreadbewegingen. Wat betreft rentebeweging wordt gebruik gemaakt van vooruitlopende economische indicatoren die zich hebben bewezen als voorspellers voor rentebeweging. Ook wordt gebruik gemaakt van technische analyse modellen, zoals trendmodellen, en relative trade analyses.
De top-down analyses worden vertaald in positionering betreffende sector-, regio- en landenallocatie, alsmede duration en curvebeleid.

Bottom-up beleggingsbeleid

Bottom-up wordt via relatieve analyses bepaald welke individuele obligaties interessant zijn. Bij bedrijfsobligaties ligt de focus op credit research, waarbij gebruik wordt gemaakt van kwantitatieve modellen (relatieve analyses van fundamentele en marktgegevens, zoals distance-to-default modellen) en kwalitatieve analyses (fundamentele analyses van de bedrijfsbalansen en –resultaten en kwalitatieve beoordeling van markttechnische factoren) om de koopwaardigheid van individuele bedrijfsobligaties te bepalen. De focus is hierbij gericht op in hoeverre de debiteur in de toekomst in staat is te voldoen aan zijn schuldverplichtingen.