duurzaam beleggen bij
a.s.r. vermogensbeheer

a.s.r. euro aandelen fonds

Het ASR Euro Aandelen Fonds belegt voornamelijk in aandelen van grote ondernemingen die genoteerd zijn aan aandelenbeurzen in landen binnen de eurozone.
Aandelen uit landen uit de eurozone beheren we voor een groot deel zelf. Dat doen we omdat we ervan overtuigd zijn dat onze beheerders daar toegevoegde waarde leveren: goed trackrecord & lage kosten. Beleggingen in andere beleggingscategorieën  (bijvoorbeeld aandelen V.S. en high yield obligaties) worden ingevuld met behulp van indextrackers.

onze specialisten

Het team dat ook de aandelenportefeuille van verzekeraar a.s.r. beheert, heeft een lange termijn horizon en behaalt op basis van een stringent beleggingsproces, bovengemiddelde resultaten (gemiddeld ruim 3% per jaar).

De Europese aandelenportefeuille (voor een groot deel) door hen laten beheren is om twee redenen interessant:

  • ze hebben een goed trackrecord
  • de beheerkosten zijn relatief laag (ten opzichte van actief beheerde beleggingsfondsen waar al gauw 0,5% tot 1,5% aan beheerkosten worden gerekend)

onze overtuiging

Voor zakelijke waarden geloven wij dat er marktinefficiënties bestaan en dat deze door actief beleid kunnen worden verzilverd. De beleggingshorizon van veel beheerders is echter te kort om deze goed uit te kunnen nutten (op structurele basis, na kosten). a.s.r. heeft bewezen hiertoe wel in staat te zijn.

Wij geloven dat het doen van veel mutaties niet ten goede komt aan het uiteindelijke portefeuilleresultaat. Verder zien we dat lange (en korte) termijn visies zelden uitkomen. Vandaar dat wij een voorkeur hebben voor een beleid dat wellicht het best is te vertalen als ‘buy and monitor’. In principe ‘buy and hold’, maar waar nodig wordt gemuteerd.