duurzaam beleggen bij
a.s.r. vermogensbeheer

a.s.r. esg indexplus institutioneel europa aandelen fonds

De doelstelling van het ASR ESG IndexPlus Institutioneel Europa Aandelen Fonds is een belegging te bieden in een goed gediversifieerde portefeuille van (middel-)grote Europese ondernemingen, die genoteerd zijn aan aandelenbeurzen in landen binnen Europa. De strategie richt zich op een lange termijn aanpak welke wordt omschreven als ‘verantwoord index plus’. Het beleid is erop gericht om op langere termijn een hoger totaalrendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van de benchmark (vergelijkingsmaatstaf). De benchmark van het ASR ESG IndexPlus Institutioneel Europa Aandelen Fonds is de MSCI Europe (Net Total Return, hier inclusief netto dividendresultaat) index. Er wordt een nauwgezet ESG beleid gehanteerd waarbij een strikt uitsluitingenbeleid wordt aangevuld door richtlijnen die zorgen dat de portefeuille altijd een sterk ESG profiel heeft. 

duurzaamheid

Voor a.s.r. is duurzaamheid een belangrijk thema. Daarom wordt in het selectiebeleid van de aandelen rekening gehouden met de binnen a.s.r. gehanteerde maatstaven voor duurzaamheid. Ondernemingen die hier niet aan voldoen worden uitgesloten. Dit betreft bijvoorbeeld producenten van controversiële of offensieve wapens, nucleaire energie, tabak en de gokindustrie. Dit ESG-fonds heeft  extra ESG-criteria opgenomen, zoals positieve selectie op basis van MVO-beleid en een actief stembeleid. Waar wij dit nodig vinden gaan we de dialoog aan met bedrijven waarin we (willen) beleggen om op die manier hun beleid te beïnvloeden. Ook eisen wij dat bedrijven voldoen aan internationale conventies op het gebied mensen- en arbeidsrechten. Dit geeft het onderscheidend karakter weer van het fonds.

Meer informatie over ons duurzaamheidsbeleid vindt u hier.

dit fonds is interessant voor u

Als u Europese aandelen in de portefeuille wilt opnemen met een goede balans tussen risico en rendement en als u gebruik wilt maken van onze expertise op ESG-gebied. Voor dit fonds hebben we verschillende participatieklassen om verschillende klantgroepen te kunnen bedienen.