duurzaam beleggen bij
a.s.r. vermogensbeheer

a.s.r. esg indexplus institutioneel euro staatsobligatie fonds

Het ASR ESG IndexPlus Institutioneel Euro Staatsobligatie Fonds belegt hoofdzakelijk in staatsobligaties en andere verhandelbare vastrentende schuldbewijzen zoals staats gerelateerde obligaties, uitgegeven door debiteuren van goed geachte kwaliteit, ook wel “investment grade” genoemd. Deze instrumenten staan genoteerd aan beurzen in landen die tot de Eurozone worden gerekend. Het fonds streeft een duurzame beleggingsdoelstelling na en optimaliseert de portefeuille langs de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Door beperkt, risico gecontroleerd, af te wijken van de benchmark, streeft het fonds een lange termijn performance na dat minimaal gelijk is aan de benchmark na aftrek van kosten. De benchmark van het fonds is een samengestelde benchmark van Bank of America (“BofA”) Merrill Lynch bestaande uit 85% AAA-A Euro Government Index en 15% BBB Euro Government Index. De BofA Merrill Lynch benchmark bestaat uit in Euro gedenomineerde “investment grade” obligaties. Dit houdt in dat het relatief grote, liquide leningen betreft met een relatief hoge kredietwaardigheid. De BofA Merrill Lynch is een veel gehanteerde graadmeter voor portefeuilles met in euro gedenomineerde “investment grade” obligaties.

duurzaamheid

Voor a.s.r. is duurzaamheid een belangrijk thema. Daarom wordt in het selectiebeleid van de obligaties rekening gehouden met de binnen a.s.r. gehanteerde maatstaven voor duurzaamheid. Ondernemingen die hier niet aan voldoen worden uitgesloten. Dit betreft bijvoorbeeld producenten van controversiële of offensieve wapens, nucleaire energie, tabak en de gokindustrie. Dit ESG-fonds heeft  extra ESG-criteria opgenomen, zoals positieve selectie op basis van MVO-beleid en een actief stembeleid. Waar wij dit nodig vinden gaan we de dialoog aan met bedrijven waarin we (willen) beleggen om op die manier hun beleid te beïnvloeden. Ook eisen wij dat bedrijven voldoen aan internationale conventies op het gebied mensen- en arbeidsrechten. Dit geeft het onderscheidend karakter weer van het fonds.

Het fonds heeft tot doel minimaal 10% van de portefeuille te beleggen in Green Bonds, die voldoen aan de daarvoor gehanteerde standaarden en richtlijnen. Daarnaast dient de gewogen gemiddelde SDG-score van de beleggingen van het Subfonds zich in de top 10% van de SDG-Index, uitgegeven door de Bertelsmann Stiftung, (de SDG-Index) te bevinden. Deze Sustainable Development Goals (‘SDG’) Index geeft een periodieke rangschikking van landen en hun prestaties op de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. 

Meer informatie over de duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds vindt u in Supplement III van de prospectus.

Meer informatie over ons duurzaamheidsbeleid vindt u hier.

dit fonds is interessant voor u

Als u staatsobligaties in de portefeuille wilt opnemen met een goede balans tussen risico en rendement en als u gebruik wilt maken van onze expertise op ESG-gebied. Voor dit fonds hebben we verschillende participatieklassen om verschillende klantgroepen te kunnen bedienen.