duurzaam beleggen bij
a.s.r. vermogensbeheer

a.s.r. esg indexplus euro bedrijfsobligatie fonds

Het ASR ESG IndexPlus Euro Bedrijfsobligatie Fonds belegt hoofdzakelijk in obligaties en andere verhandelbare vastrentende schuldbewijzen, uitgegeven door debiteuren van goed geachte kwaliteit (investment grade, middellange termijn rating van minimaal Baa3 of BBB-).
Bij de selectie van obligaties wordt een lange termijn horizon gebruikt en staat het voorkomen van faillissementen voorop. Het beleid van het ASR ESG IndexPlus Euro Bedrijfsobligatie Fonds is gericht op het realiseren van premies voor debiteurenrisico (zogenaamde credit spreads) als bron van extra rendement. 
De benchmark voor dit fonds is de iBoxx EUR Corporates Index (Bloomberg ticker; QW5A). De iBoxx EUR Corporates Index bestaat uit in Euro gedenomineerde “investment grade” obligaties. Dit houdt in dat het relatief grote, liquide leningen betreft met een relatief hoge kredietwaardigheid. De iBoxx EUR Corporates Index is een veel gehanteerde graadmeter voor portefeuilles met in euro gedenomineerde “investment grade” obligaties.

duurzaamheid

Het fonds promoot duurzaamheidskenmerken doordat bij het nemen van de beleggingsbeslissingen een duurzaamheidsbeleid van de Beheerder wordt toegepast, welke aangevuld wordt door richtlijnen die zorgen dat de portefeuille altijd een sterk ESG-profiel heeft. Hiertoe wordt in het selectiebeleid van de obligaties rekening gehouden met de binnen a.s.r. gehanteerde maatstaven voor duurzaamheid. Ondernemingen die hier niet aan voldoen worden uitgesloten. Dit betreft bijvoorbeeld producenten van controversiële of offensieve wapens, nucleaire energie, tabak en de gokindustrie. Waar wij dit nodig vinden gaan we de dialoog aan met bedrijven waarin we (willen) beleggen om op die manier hun beleid te beïnvloeden. Ook eisen wij dat bedrijven voldoen aan internationale conventies op het gebied mensen- en arbeidsrechten. Dit geeft het onderscheidend karakter weer van het fonds. Meer informatie vindt u in Supplement II van de prospectus.

Meer informatie over ons duurzaamheidsbeleid vindt u hier.

dit fonds is interessant voor u

Als u bedrijfsobligaties in de portefeuille wilt opnemen met een goede balans tussen risico en rendement en als u gebruik wilt maken van onze expertise op ESG-gebied. Voor dit fonds hebben we verschillende participatieklassen om verschillende klantgroepen te kunnen bedienen.