waarmee kunnen
wij u helpen?

a.s.r. deposito fonds

alternatief voor deposito's

  • hoog rendement
  • uiterst veilig
  • aantrekkelijk alternatief
  • maatwerk in looptijd
  • duurzaam

aantrekkelijk rendement

U wilt van te voren weten waar u aan toe bent. Daarom spreken we met u bedrag, looptijd en tarief af. De Vaste Looptijd Tranches van het a.s.r. deposito fonds geven een aantrekkelijk tarief, zeker als wordt gekeken naar de veiligheid die wordt geboden.

tarieven a.s.r. deposito fonds (vaste looptijd tranches)

3-daags 0%
1-maands 0,011%
2-maands 0,022%
3-maands 0,022%
6-maands 0,041%
9-maands 0,052%
12-maands 0,072%

(wijzigingen voorbehouden)

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. a.s.r. Vermogensbeheer doet via deze publicatie geen aanbod, verleent geen financiële dienst en geeft geen beleggingsadvies. a.s.r. Vermogensbeheer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook van het gebruik van de verstrekte informatie.

uiterst veilig

In het a.s.r. deposito fonds is een groot buffervermogen aanwezig, dat eventuele risico’s opvangt. Bovendien houdt het fonds rekening met de wettelijke kaders die van toepassing zijn voor decentrale overheden (Wet fido).

interessant alternatief

Tot de deelnemers in het a.s.r. deposito fonds behoren onder meer zorginstellingen, nutsbedrijven, stichtingen en goede doelen. Zij zien het fonds als een aantrekkelijk en veilig alternatief voor deposito's en sparen.

maatwerk in looptijd

Om in te stappen overlegt u met a.s.r. Vermogensbeheer. Aan het einde van de looptijd die u heeft gekozen bespreken we met u of u

  • de waarde van uw vaste looptijd tranche met het inmiddels opgebouwde resultaat terug wilt 
  • een andere looptijd wenst
  • een ander bedrag in uw planning heeft
  • u verlengt u tegen het geldende tarief

duurzaam

Bovendien is het a.s.r. deposito fonds ook nog eens duurzaam. Lees hier meer over het duurzaamheidsbeleid dat wij hierbij hanteren.