duurzaam beleggen bij
a.s.r. vermogensbeheer

a.s.r. deposito fonds

Vanaf handelsdag 30 juni 2020 geeft a.s.r. vermogensbeheer geen opslagen en prognoserendementen meer af en worden derhalve geen closed-end participaties meer uitgegeven voor het kunnen beleggen door participanten in deelnemingsrechten van Vaste Looptijd Tranches (VLT’s) van het ASR Deposito Fonds. De inschrijving voor deelname in genoemde deelnemingsrechten van het ASR Deposito Fonds is derhalve definitief gesloten. Dit zoals gecommuniceerd in het jaarverslag 2019 van het ASR Deposito Fonds “Uitfaseren Depositofonds”.  Er zal een halfjaarverslag 2020 worden opgesteld alsmede het jaarverslag over het jaar 2020, inclusief het liquidatieverslag. In het eerste halfjaar van 2021 zal een verzoek worden gedaan aan Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor doorhaling van de registratie van de paraplu-instelling ASR Deposito Fonds en haar drie subfondsen als bedoeld in artikel 1:107, eerste lid, Wft. Het ASR Deposito Fonds is per 30 juli 2004 opgericht onder de oorspronkelijke naam BNG Fido Geldmarktselect Fonds.